Strategia

Kulmakivet

Valmistamme LAPWALL LEKO® puuelementtejä

Olemme rakennusteollisuusyhtiö

Asiakkainamme ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat

Kilpailuetunamme on tehokkuus, tuotteistettu
LAPWALL LEKO® palvelu ja vastuullisuus.

Visio

Olemme toimialan suunnannäyttäjä

Olemme toimialan halutuin yhteistyökumppani: NPS > 70

Kannamme vastuun työntekijöistä ja ympäristöstä

Olemme haluttu työnantaja: henkilöstön NPS > 50

Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen
materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.

Investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja uusi osavalmistustehdas
1
Tuotannon automatisointi ja ohjelmistorobotiikan kehitys
2
Markkinaosuuden kasvattaminen kaikissa tuoteryhmissä
3
Elementointiasteen kasvattaminen
4
Mahdolliset valikoidut yritysostot
5