Listautumisanti

LapWall Oyj:n First North Growth Market -listautumisanti 24.3.–30.3.2022

LapWall Oyj:n Firsth North -listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja merkintäaika keskeytettiin ehtojen mukaisesti ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 30.3.2022 kello 16:30. Yhtiölle yli 5 000 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti alkaa arviolta 8.4.2022.

LapWall Oyj:n hallitus on päätti 1.4.2022 First North -listautumisannin toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja se ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta perjantaina 8.4.2022 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000511597 ja kaupankäyntitunnus LAPWALL.

Koska Listautumisanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää Listautumisannin ehtojen mukaisen 551 471 osakkeen lisäosake-erän täysimääräisesti. Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 1 846 339 Yhtiön uutta osaketta lisäosake-erä mukaan lukien. Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan noin 8,8-kertaisesti, jos lisäosake-erää ei huomioida. Yhtiö saa Listautumisannissa yli 5 000 uutta osakkeenomistajaa.

Lue koko tiedote täältä.

LapWall Oyj on suomalainen vuonna 2011 perustettu puuelementtien valmistaja ja rakennustuoteteollisuusyhtiö. LapWallin päätuotteita ovat puiset seinäelementit yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. LapWall on yhtiön johdon käsityksen mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa.

Keskeisiä tunnuslukuja

(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
2021 FAS
2020 FAS
Liikevaihto, 1.000€
35.466¹
31.208¹
Käyttökate (EBITDA), 1.000€
6.114
3.728
% liikevaihdosta
17,2%
11,9%
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€
4.760
2.350
% liikevaihdosta
13,4%
7,5%
Liikevoitto (EBIT), 1.000€
4.358¹
1.948¹
% liikevaihdosta
12,3%
6,2%
Tilikauden voitto (tappio), 1.000€
3.331¹
-3.088¹
% liikevaihdosta
9,4%
-9,9%
Omavaraisuusaste, %
44,1%
33,6%
Nettovelkaantumisaste, %
17,7%
69,6%
Oman pääoman tuotto, %
53,3%
-47,9%
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa
112
100
¹Tilintarkastettu

Taloudelliset tavoitteet

 • Kasvu: noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2026 mennessä (2021: 35,5 MEUR).
 • Kannattavuus: 12–15 % EBITA-marginaali (2021: 13,4 %).
 • Osinkopolitiikka: LapWallin tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Muun muassa strategian mukaiset investoinnit sekä tuloskehitys ja tulevaisuudennäkymät vaikuttavat osinkojen maksamiseen ja määrään tulevaisuudessa.

Toimitusjohtajalta

”LapWall valmistaa puuelementtejä, joita voidaan käyttää monipuolisesti sekä suurissa että pienemmissä rakennuksissa. Olemme siirtäneet merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksessa tapahtuvaan rakentamiseen. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan, tasalaatuisen ja ympäristöystävällisen rakentamisen.

Puutuotteet soveltuvat lähes kaikkeen uudis- ja korjausrakentamiseen. Puurakenteita voidaan käyttää eri käyttötarkoituksissa niin korkeissa kerrostaloissa kuin hallimaisissa rakennuksissakin. Puu on jo nykyisellään hallitseva materiaali Suomessa pientalo- ja yksikerrosrakentamisessa ja uskomme vahvasti, että sen rakentaminen kerrostalorakentamisessa vauhdittuu, kun hiilijalanjälki tulee osaksi rakentamismääräyksiä vuoteen 2025 mennessä.

Puurakentaminen on ekologista uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, ja sen osuus kaikesta rakentamisesta tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Puu rakennusmateriaalina on kokonaiselinkaaren aikana ympäristöystävällinen ja hiilidioksidia sitova vaihtoehto. Toimintamme on sertifioidusti hiilinegatiivista, mistä olemme erityisen ylpeitä.

Strategianamme ja tavoitteenamme on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Uskomme vahvasti, että osaamisellamme ja megatrendien tuella meidän on mahdollista luoda vahvat edellytykset liiketoimintamme kasvattamiselle tulevaisuudessa. Puurakentamisen kasvu ja rakentamisen tiukentuva sääntely sekä ympäristövaatimukset tukevat näkemyksemme mukaan puuelementoinnin kasvua tulevina vuosina. Suunnitellulla listautumisannilla kerättävät varat tukisivat kasvutavoitteitamme ja toimintamme laajentamista.

Globaali turvallisuusympäristö on muuttunut voimakkaasti viime viikkojen aikana. Koemme kuitenkin tärkeäksi, että tässäkin tilanteessa katsomme eteenpäin ja huolehdimme liiketoimintamme kehittämisestä. Näin pystymme omalta osaltamme tukemaan suomalaista omistajuutta, luomaan kasvua ja työpaikkoja.”

yhteystiedot jarmo pekkarinen1 hyvaksytty smaller
Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen

LapWallin vahvuudet sijoituskohteena

 • Puuelementoinnin suunnannäyttäjä
 • Sertifioidusti CO2-negatiivinen tuotanto
 • Ylivoimainen tehokkuus automatisoidun tuotannon ja volyymin kautta
 • Sitoutunut ja kokenut johto
 • Hyvät edellytykset kasvaa kannattavasti investoimalla kapasiteettiin
 • Megatrendit ja regulaatio tukevat liiketoiminnan kasvua

First North Growth Market -listautumisanti 24.3.–30.3.2022

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 1 294 868 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) (”Listautumisanti”).

Listautumisanti koostuu Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöanneista seuraavasti:

 • alustavasti enintään 294 118 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
 • alustavasti enintään 81 633 osaketta Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”)
 • alustavasti enintään 919 117 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)

Lisäosake-erä: Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 551 471 Yhtiön uudella osakkeella (”Lisäosake-erä”). Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 846 339 Tarjottavaa Osaketta.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisannin pääjärjestäjänä ja tulee toimimaan LapWallin hyväksyttynä neuvonantajana listautumisen jälkeen.

Merkintähinta
2,72 euroa / osake yleisö- ja instituutioannissa

Merkintämäärä yleisöannissa
Vähintään 300 ja enintään 35 000 osaketta

Merkintäaika
Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 24.3.2022 kello 9.30 ja päättyy 1.4.2022 kello 16.30, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin keskeyttämiseen aikaisintaan 30.3.2022 kello 16.30.

Merkintäpaikka yleisöannissa
Yleisöannin merkintäpaikkana toimii Nordnetin verkkopalvelu.

 • Merkintäsitoumuksen antaminen verkkopalvelussa edellyttää, että sijoittajalla on Nordnetin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta.
 • Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.
 • Erikseen sovittaessa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

Ankkurisijoittajat

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja EH Konsultointi Oy (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisestä Listautumisannissa tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin. Ankkurisijoittajat ovat antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö sitoutuu allokoimaan Listautumisannissa merkintäsitoumuksen antajalle vähintään 50 prosenttia sitoumuksen kattamista Tarjottavista Osakkeista.

Tärkeitä päivämääriä

Tapahtuma
Päivämäärä
Listautumisannin merkintäaika alkaa
24.3.2022 klo 9.30
Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
30.3.2022 klo 16:30
Listautumisannin merkintäaika päättyi (keskeytettiin ylimerkittynä)
30.3.2022 klo 16.30
Listautumisannin tulos julkistettiin
1.4.2022
Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin
6.4.2022
Tarjottavat osakkeet kirjataan arvo-osuustilille
7.4.2022
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa
8.4.2022

Virtuaalinen yhtiöesittely

Voit katsoa esittelyn tallenteen myös sivulla: https://lapwall.videosync.fi/yhtioesittely

LapWall järjestää 24.3.2022 kello 18.00 alkaen virtuaalisen yhtiöesittelytilaisuuden. Tervetuloa kuuntelemaan yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Pekkarisen ja talousjohtaja Tuomo Riihosen näkemyksiä yhtiöstä sijoituskohteena.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä: https://lapwall.videosync.fi/yhtioesittely

Materiaalit

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Valitse asuinmaasi alta ja hyväksy siihen liittyvät tiedot. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

Tätä verkkosivustoa ja tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai missään muussa maassa, missä se olisi lainvastaista, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia LapWall Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopa-pereita edellä mainituissa tai missään muissa maissa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai mää-räysten vastaista.
Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Hongkong, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin.

Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelusta ja muusta luovuttamisesta Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin teidän tulee hyväksyä seuraava:

1. Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
2. Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.
3. Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

Tätä verkkosivustoa ja tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai missään muussa maassa, missä se olisi lainvastaista, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia LapWall Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopa-pereita edellä mainituissa tai missään muissa maissa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai mää-räysten vastaista.
Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Hongkong, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin.

Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelusta ja muusta luovuttamisesta Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin teidän tulee hyväksyä seuraava:

1. Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
2. Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.
3. Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.