Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Valitse asuinmaasi alta ja hyväksy siihen liittyvät tiedot. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

Tätä verkkosivustoa ja tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai missään muussa maassa, missä se olisi lainvastaista, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia LapWall Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopa-pereita edellä mainituissa tai missään muissa maissa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai mää-räysten vastaista.
Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Hongkong, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin.

Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelusta ja muusta luovuttamisesta Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin teidän tulee hyväksyä seuraava:

1. Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
2. Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.
3. Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

Palaa etusivulle TÄSTÄ.

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

Tätä verkkosivustoa ja tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai missään muussa maassa, missä se olisi lainvastaista, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia LapWall Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopa-pereita edellä mainituissa tai missään muissa maissa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai mää-räysten vastaista.
Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Hongkong, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin.

Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelusta ja muusta luovuttamisesta Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin teidän tulee hyväksyä seuraava:

1. Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
2. Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.
3. Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin, ja sitoudun noudattamaan niitä.