Tarkastusvaliokunta

LapWallin hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi Elina Rahkosen (pj.) ja Eero Poukkulan.

Tarkastusvaliokunnan toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisia tehtäviä ovat

  • seurata Yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessia
  • valvoa Yhtiön taloudellista raportointiprosessia
  • seurata Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
  • käsitellä kuvaus Yhtiön taloudellisen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
  • seurata tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
  • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista yhtiölle
  • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia tarkastusvaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Tarkastusvaliokunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä (mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt ja hallinnointikoodi).

Lataa valiokunnan työjärjestys TÄSTÄ