Ekologisuus

Vastuullista rakentamista

Puurakentaminen on
ympäristöteko

Puu on luonnollisesti uusiutuva ja kierrätettävä rakennusmateriaali, mutta sen lisäksi se sitoo ilmakehästä hiilidioksiidia. Ilmastonmuutoksen kannalta on yhtä oleellista hyödyntää keinoja jotka sitovat hiiltä ilmakehästä, kuin vähentää sen päästöjä. Kun metsästä kaadetaan puu rakennusmateriaaliksi, se tekee tilaa uudelle taimelle. Kaadettu puu kuitenkin edelleen sitoo ilmakehästä keräämänsä hiilen. Jokainen uusi taimi vastuullisesti hoidetussa metsässä on uusi hiilinielu.
Meillä suomalaisilla on hienot havumetsät, joita on hoidettu ja hoidetaan erittäin vastuullisesti. Metsien vuotuinen kasvu ylittää reilusti sen, mitä metsistä vuosittain hakataan teollisuuden käyttöön. Puurakentaminen on lisääntynyt, mutta ei riittävän nopeasti. Puusta voidaan rakentaa laadukkaasti, turvallisesti ja myös erittäin kustannustehokkaasti niin pieniä kuin suuriakin rakennuksia.
epd margin2

LapWall on ensimmäinen puuelementtien valmistaja maailmassa, jolla on verifioidut EPD-ympäristöselosteet tuotteille. Arvot on laskettu alkaen raaka-aineiden hankinnasta, käsittelystä, kuljetuksesta tehtaalle jatkuen tuotantoon sekä tuotteen toimitukseen työmaalle. Lisäksi mukana ovat käytön jälkeinen purku, kuljetus, materiaalien käsittely, kierrätys ja loppusijoitus. Seloste antaa arvot myös kierrätyksestä ja uusiokäytöstä saavutettaville ympäristöhyödyille.

Tutustu RTS EPD-ympäristöselosteisiin täällä.

Kun asiakkaamme käyttävät rakentamisessa LapWallin LEKO® puuelementtejä niin samalla he ovat mukana vähentämässä rakentamisenaikaisia hiilidioksidipäästöjä. On todennettu, että LEKO® elementit sitovat neliömetrille noin 21 kg hiilidioksidia koko käyttöiäkseen. Kun huomioidaan koko LapWallin vuosittainen elementtien valmistusmäärä, niin tämä tarkoittaisi nykyisellä uudehkolla autokannalla noin 50 miljoonaa kilometriä, tämä onkin jo aika paljon.

LapWall on suunnannäyttäjä ja edelläkävijä toimialan kehittämisessä. Merkittävänä toimijana edesautamme Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.

Negatiivinen hiilijalanjälki

LapWall on hiilijalanjäljeltään negatiivinen. Tämä tarkoittaa että yrityksemme toiminta sitoo enemmän hiilipäästöjä, kuin mitä aiheutamme.

LW GreenLine

Vetonaula, Helsinki

LapWallin elementeillä toteutettu nelikerroksinen puukerrostalo sitoo eloperäistä hiiltä 233,5 tonnia, joka vastaa noin 1,5 miljoonan ajokilometrin päästöjä.

Kierrätys ja materiaalitehokkuus

LapWallin tehtailla on alusta lähtien kiinnitetty erityistä huomiota kierrätykseen.
Tehtailtamme ei synny juuri lainkaan sekajätettä.

Huolellisen suunnittelun ansiosta materiaalihukka on minimissään. Panostamme tulevaisuudessa tuotantomenetelmiin ja investoimme uuteen osavalmistustehtaaseen. Nämä toimenpiteet mahdollistavat kaikkien puutavaramittojen käytön ja vähentävät materiaalihukan lähes nolliin.