Ilmoituskanava

Ilmoita väärinkäytöksestä

LapWall Oyj tarjoaa työntekijöilleen, kumppaneilleen, asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen EU:n Whistleblow-direktiivin mukaisen ilmoituskanavan, jonka avulla voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ja epäeettisestä toiminnasta.

Ilmoituskanavan tarkoituksena on varmistaa, että epäilykset mahdollisista väärinkäytöksistä tai toimintaperiaatteiden rikkomisista tulevat yhtiön tietoon ja että korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Tämän toimintatavan myötä LapWall pystyy edistämään hyvää hallintotapaa ja vastuullisuutta toiminnassaan. 

LapWallin palveluksessa olevan henkilön tulee raportoida työyhteisössä havaitusta väärinkäytöksestä tai epäillystä rikkomuksesta ensisijaisesti omalle esihenkilölleen tai tämän esihenkilölle. Mikäli se ei ole sopiva väylä, voi tehdä ilmoituksen tämän ilmoituskanavan kautta.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Kaikki Whistleblowing-tapaukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksen lähdettä ei pysty tunnistamaan, ellei ilmoituksessa ole erikseen kerrottu yhteystietoja.

Kaikista ilmoitetuista Whistleblowing-tapauksista tehdään perusteellinen tutkimus. Jos on tarvetta, käytetään myös ulkopuolista neuvonantajaa. Ilmoituksen selvitykseen ei osallistu henkilö, jota epäily koskee tai jolla on yhteyksiä siihen.

Näin teet väärinkäytösilmoituksen

Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellään tai anonyymisti. Järjestelmä ohjaa ilmoituksen tekemisessä, ja sen kautta voidaan viestiä ilmoittajan kanssa, vaikka ilmoitus olisi tehty anonyymisti. Ilmoitukseen on pääsy vain ilmoituksen käsittelystä vastaavilla henkilöillä. 

Ilmoitusta tehdessä tulee olla rehellinen ja vilpittömässä hengessä. Ilmoituskanavan väärinkäytöstä seuraa oikeudellisia toimenpiteitä. Ilmoittajalla ei kuitenkaan tarvitse heti olla vankkoja todisteita väärinkäytöksestä. Tärkeää on tehdä ilmoitus vilpittömällä mielellä.

Saat ilmoituksen tehdessäsi henkilökohtaisen salasanan. Muista tallentaa se huolellisesti. Voit kirjautua salasanalla palveluun lukemaan sinne tulleen vastauksen tai lisäkysymykset. 

Ilmoittajalle annetaan tieto ilmoituksen vastaanottamisesta ja esitetään mahdollisia lisäkysymyksiä 7 päivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta ja palaute kolmen kuukauden kuluessa.