Hyväksytty neuvonantaja

LapWall on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön laatimat yhtiötiedotteet. Tarvittaessa hyväksytty neuvonantaja varmistaa myös muilla keinoin, että yhtiö täyttää sille asetetut Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan edellytykset.

LapWallin hyväksyttynä neuvonantajana toimii

Alexander Corporate Finance
Pohjoisesplanadi 37 A
00100 Helsinki
Puh. 010 292 5810