Yhtiöjärjestys

LAPWALL OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 

1 § Yhtiön toiminimi 

Yhtiön toiminimi on LapWall Oyj. 

2 § Yhtiön kotipaikka 

Yhtiön kotipaikka on Pyhännän kunta. 

3 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimiala on harjoittaa rakennuspuusepän teollisuuden tuotteiden valmistusta ja kauppaa ja alan koulutusta ja konsultointia sekä näihin liittyvää liiketoimintaa ja palvelujen myyntiä. Yhtiö voi hankkia kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vuokrata edellä mainittua omaisuutta. Yhtiö voi omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

4 § Yhtiön osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

5 § Hallitus 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. 

6 § Edustaminen 

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustavat myös toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 

8 § Yhtiökokouksen paikka 

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Oulussa tai Helsingissä. Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös tietoliikenneyhteyden välityksellä etäyhteydellä. 

9 § Tilikausi 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

10 § Tilintarkastaja 

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.