Sijoittajakalenteri

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. LapWallin edustajat eivät hiljaisen jakson aikana tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai puolivuosikatsauksen julkistamiseen.

Päivämäärä
Tapahtuma
18.5.2022
Liiketoimintakatsaus 1.1.2022 – 31.3.2022
16.8.2022 klo 9
Puolivuotiskatsaus 1.1 – 30.6.2022
31.10.2022
Liiketoimintakatsaus 1.1.2022 – 30.9.2022
28.3.2023
Varsinainen yhtiökokous