Avainluvut

(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
2021 FAS
2020 FAS
Liikevaihto, 1.000€
35.466¹
31.208¹
Käyttökate (EBITDA), 1.000€
6.114
3.728
% liikevaihdosta
17,2%
11,9%
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€
4.760
2.350
% liikevaihdosta
13,4%
7,5%
Liikevoitto (EBIT), 1.000€
4.358¹
1.948¹
% liikevaihdosta
12,3%
6,2%
Tilikauden voitto (tappio), 1.000€
3.331¹
-3.088¹*
% liikevaihdosta
9,4%
-9,9%
Omavaraisuusaste, %
44,1%
33,6%
Nettovelkaantumisaste, %
17,7%
69,6%
Oman pääoman tuotto, %
53,3%
-47,9%
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa
112
100
¹Tilintarkastettu

* Tilikauden 2020 tulosta rasittivat tytäryhtiö LapWall AB:n konkurssin myötä tehdyt yhteensä 4,65 miljoonan euron ei-kassavaikutteiset alaskirjaukset.

2021 FAS
2020 FAS
Liikevaihto, 1.000€
35.466
31.208
Käyttökate (EBITDA), 1.000€
6.114
3.728
% liikevaihdosta
17,2%
11,9%
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€
4.760
2.350
% liikevaihdosta
13,4%
7,5%
Liikevoitto (EBIT), 1.000€
4.358
1.948
% liikevaihdosta
12,3%
6,2%
Tilikauden voitto (tappio), 1.000€
3.331
-3.088 *
% liikevaihdosta
9,4%
-9,9%
Omavaraisuusaste, %
44,1%
33,6%
Nettovelkaantumisaste, %
17,7%
69,6%
Oman pääoman tuotto, %
53,3%
-47,9%
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa
112
100