Avainluvut

(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
2023 FAS
2022 FAS
2021 FAS
2020 FAS
¹Tilintarkastettu
Liikevaihto, 1.000€
41.873¹
52.504¹
35.466¹
31.208¹
Käyttökate (EBITDA), 1.000€
5.263
9.513
6.114
3.728
% liikevaihdosta
12,6%
18,1%
17,2%
11,9%
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€
3.951
8.265
4.760
2.350
% liikevaihdosta
9,4%
15,7%
13,4%
7,5%
Liikevoitto (EBIT), 1.000€
3.229¹
7.799¹
4.358¹
1.948¹
% liikevaihdosta
7,7%
14,9%
12,3%
6,2%
Katsauskauden voitto
2.557¹
5.464¹
3.331¹
-3.088¹
Omavaraisuusaste, %
64,2%
61,1%
44,1%
33,6%
Nettovelkaantumisaste, %
-18,0%
-34,7%
17,7%
69,6%
Oman pääoman tuotto, %
15,7%
47,5%
53,3%
-47,9%
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa
115
125
112
100
(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
2021 FAS
2020 FAS
Liikevaihto, 1.000€
35.466¹
31.208¹
Käyttökate (EBITDA), 1.000€
6.114
3.728
% liikevaihdosta
17,2%
11,9%
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€
4.760
2.350
% liikevaihdosta
13,4%
7,5%
Liikevoitto (EBIT), 1.000€
4.358¹
1.948¹
% liikevaihdosta
12,3%
6,2%
Tilikauden voitto (tappio), 1.000€
3.331¹
-3.088¹*
% liikevaihdosta
9,4%
-9,9%
Omavaraisuusaste, %
44,1%
33,6%
Nettovelkaantumisaste, %
17,7%
69,6%
Oman pääoman tuotto, %
53,3%
-47,9%
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa
112
100
¹Tilintarkastettu