Avainluvut

(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
2022 FAS
2021 FAS
2020 FAS
Liikevaihto, 1.000€
52.504
35.466¹
31.208¹
Käyttökate (EBITDA), 1.000€
9.513
6.114
3.728
% liikevaihdosta
18,1%
17,2%
11,9%
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€
8.265
4.760
2.350
% liikevaihdosta
15,7%
13,4%
7,5%
Liikevoitto (EBIT), 1.000€
7.799
4.358¹
1.948¹
% liikevaihdosta
14,9%
12,3%
6,2%
Tilikauden voitto (tappio), 1.000€
5.464
3.331¹
-3.088¹*
% liikevaihdosta
10,0%
9,4%
-9,9%
Omavaraisuusaste, %
61,1%
44,1%
33,6%
Nettovelkaantumisaste, %
-34,7%
17,7%
69,6%
Oman pääoman tuotto, %
47,5%
53,3%
-47,9%
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa
125
112
100
¹Tilintarkastettu
(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
2021 FAS
2020 FAS
Liikevaihto, 1.000€
35.466¹
31.208¹
Käyttökate (EBITDA), 1.000€
6.114
3.728
% liikevaihdosta
17,2%
11,9%
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€
4.760
2.350
% liikevaihdosta
13,4%
7,5%
Liikevoitto (EBIT), 1.000€
4.358¹
1.948¹
% liikevaihdosta
12,3%
6,2%
Tilikauden voitto (tappio), 1.000€
3.331¹
-3.088¹*
% liikevaihdosta
9,4%
-9,9%
Omavaraisuusaste, %
44,1%
33,6%
Nettovelkaantumisaste, %
17,7%
69,6%
Oman pääoman tuotto, %
53,3%
-47,9%
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa
112
100
¹Tilintarkastettu