Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

LapWall Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouksen perustama Yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain (tai muuten tarvittaessa) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon siten, että Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka on varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina, pyydetään kutakin nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön Yhtiön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun loppuun mennessä.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraava nimitystoimikunta nimetään työjärjestyksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan koolle kutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 2023-2024:

  • Jarmo Pekkarinen
  • Timo Pekkarinen
  • Tuomas Ahola


Lataa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys TÄSTÄ