Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua
  • Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä.
  • Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa orgaanisella kasvulla
  • Strategiajaksolla myös yritysostot ovat mahdollisia
Tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta keskipitkällä aikavälillä
  • LapWallin keskipitkän aikavälin tavoitteena on ylläpitää noin 12 – 15 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA)
Osinkopolitiikka
  • LapWallin tavoitteena on jakaa osinkoina 30 – 50 prosenttia tilikauden tuloksesta
  • Muun muassa yhtiön strategian mukaiset investoinnit sekä tuloskehitys ja tulevaisuudennäkymät vaikuttavat osinkojen maksamiseen ja määrään tulevaisuudessa.