LapWall Oyj aloittaa listautumisannin ja aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle

23/03/2022

LapWall

Lehdistötiedote 23.3.2022

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LapWall Oyj aloittaa listautumisannin ja aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle

LapWall Oyj (”LapWall” tai ”Yhtiö”) tiedotti 18.3.2022 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa hakemista listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). LapWall suunnittelee käyttävänsä Listautumisannilla kerättävät varat liiketoiminnan ja tuotantokapasiteetin kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiön hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen alustavasti enintään 1 294 868 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) (”Listautumisanti”) ja valtuuttaa Yhtiön johdon jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Listautumisannin merkintäaika alkaa 24.3.2022 kello 9.30.

LapWall lyhyesti

LapWall Oyj on suomalainen vuonna 2011 perustettu puuelementtien valmistaja ja rakennustuoteteollisuusyhtiö. Yhtiön päätuotteita ovat puiset seinäelementit yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. LapWall on Yhtiön johdon käsityksen mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa.

LapWallin päätoimipaikka on Pyhännällä ja Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 130 henkilöä. Vuonna 2021 Yhtiön liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa, käyttökate 6,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa.

Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi alustavasti enintään 1 294 868 Yhtiön uutta osaketta. Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 551 471 Yhtiön uudella osakkeella (”Lisäosake-erä”).
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”).
 • Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannilla noin 5,0 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään, Henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti ja Lisäosake-erä merkitään täysimääräisesti.
 • Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta (”Merkintähinta”) on 2,72 euroa. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on noin 9,9 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 2,45 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 294 118, Henkilöstöannissa alustavasti enintään 81 633 ja Instituutioannissa alustavasti enintään 919 117 osaketta. Yleisöannissa, Henkilöstöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät.
 • Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 10,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 9,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja Lisäosake-erää ei käytetä.
 • Listautumisannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi kasvaa enintään 13 674 251 Osakkeeseen, edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen, ja 14 225 722 Osakkeeseen olettaen, että Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti.
 • Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja EH Konsultointi Oy (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisestä Listautumisannissa tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin. Ankkurisijoittajat ovat antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla.
 • Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy Yhtiön osakkeita Listautumisannissa.
 • Yhtiön kaikki operatiivisessa toiminnassa tai hallituksessa olevat nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti ne eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, myy lyhyeksi, tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti ennen Listautumisantia omistamiaan Yhtiön Osakkeita. Edellä mainittu luovutusrajoitus päättyy kunkin osakkeenomistajan 50 prosentin omistusosuutta vastaavien osakkeiden osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta ja 50 prosentin omistusosuutta vastaavien osakkeiden osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta.
 • Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”). Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa BLF Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja.
 • Listautumisannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Listautumisen tavoitteet ja hankittavien varojen käyttö

Listautumisannin tavoitteena on kerätä pääomia Yhtiön strategian mukaisen kasvun ja toiminnan laajentamisen mahdollistamiseksi, mahdollistaa investoinnit tuotannon tehokkuuteen ja automatisaatioon sekä CO2-vähennyksiin, laajentaa Yhtiön omistajapohjaa ja luoda osakkeelle likviditeetti, lisätä Yhtiön yleistä tunnettuutta asiakkaiden, kumppanien ja sijoittajien keskuudessa sekä mahdollistaa Osakkeiden tehokkaampi käyttö henkilöstön sitouttamisessa ja mahdollisissa yritysostoissa.

LapWall suunnittelee käyttävänsä Listautumisannilla kerättävät varat liiketoiminnan ja tuotantokapasiteetin kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Listautuminen ja yhtiöesite

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin First Northiin kaupankäyntitunnuksella LAPWALL. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 12.4.2022 Helsingin Pörssin hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen.

Yhtiö on laatinut Listautumisantia varten First Northin sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”), joka on saatavilla sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.lapwall.fi/ipo, Pääjärjestäjän verkkosivustolta osoitteesta www.alexander.fi/lapwall ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”) verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.fi/fi/lapwall arviolta 23.3.2022 alkaen.

Lisätietoa Listautumisesta ja merkintäpaikoista on saatavilla verkkosivuilla osoitteissa www.lapwall.fi/ipowww.alexander.fi/lapwall ja www.nordnet.fi/fi/lapwall.

Tärkeitä päivämääriä

 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 24.3.2022 klo 9.30
 • Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 30.3.2022 klo 16.30
 • Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio) 1.4.2022 klo 16.30
 • Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio) 5.4.2022
 • Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arvio) 11.4.2022
 • Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio) 11.4.2022
 • Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio) 12.4.2022

Virtuaalinen yhtiöesittely

LapWall järjestää torstaina 24.3.2022 kello 18.00 alkaen virtuaalisen yhtiöesittelytilaisuuden, jossa Yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen ja talousjohtaja Tuomo Riihonen kertovat Yhtiöstä sijoituskohteena. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa https://lapwall.videosync.fi/yhtioesittely

Lisätietoja

Jarmo Pekkarinen
toimitusjohtaja
LapWall Oyj 
puh. +358 40 532 5694

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä maissa. Yhtiö tai Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ja sen nojalla annetun lainsäädännön mukainen esite. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaiseman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Mikäli Yhtiö päättää edetä suunnitellussa Listautumisannissa, suunnitellun Listautumisannin ehdot ja merkintää koskevat ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö julkaisee suunnitellun Listautumisannin yhteydessä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lapwall.fi/ipo.

Tietyt tämän tiedotteen sisältämät lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, Yhtiön strategiaan ja odotettavissa oleviin suuntauksiin Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun Listautumisantiin ja Listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, kuten ilmaisuista ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tulee” tai ”pitäisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteisistä muunnelmista.

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja sekä yleisiä että erityisiä oletuksia, ja on olemassa riski, että ennusteet, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sijoittajia kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö ja sen hallitus eivät aio eikä niillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.

AJANKOHTAISTA

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

31/01/2024

LapWall Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2023 tiistaina 7.2.2024 klo 9.00....

18/12/2023

LapWallin joululahja menee perinteisesti Hyvä Joulumieli -keräykseen, vähävaraisten Suomessa asuvien...

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia