LapWall Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2024

29/04/2024

LapWall

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa 

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Tammi-maaliskuun 2024 pääkohdat 

  • Liikevaihto oli 10,1 (9,3) miljoonaa euroa, kasvaen 9,4 prosenttia. 
  • Käyttökate (EBITDA) oli 1,3 (1,5) miljoonaa euroa eli 13,3 % liikevaihdosta, laskien 8,6 prosenttia. 
  • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 1,0 (1,1) miljoonaa euroa eli 10,1 % liikevaihdosta, laskien 11,1 prosenttia. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,8 (1,0) miljoonaa euroa eli 7,9 % liikevaihdosta, laskien 22,3 prosenttia. 
  • LapWall teki 7.3.2024 investointipäätöksen 19 miljoonan euron tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja kokoonpanokustannuksia merkittävästi sekä parantaa materiaalinkäytön tehokkuutta hyödyntämällä toimialan uusinta teknologiaa. Investointi mahdollistaa LapWallin strategian mukaisen kannattavan kasvun ja markkinaosuuden merkittävän kasvattamisen.   

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024 (julkaistu 29.4.2024 klo 8.30) 

LapWall on tänään päättänyt antaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2024.  

Ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdolle on 43–48 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja (EBITA) 4,3–4,8 miljoonaa euroa.  

Avainluvut 

 1–3/2024 1–3/2023 Muutos  1–12/2023 
Liikevaihto 10 138 9 269 9,4 %  41 873 
Käyttökate (EBITDA) 1 345 1 471 -8,6 %  5 263 
EBITDA % 13,3 15,9   12,6  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 019 1 146 -11,1 %  3 951 
EBITA % 10,1 12,4   9,4  
Liikevoitto (EBIT) 797 1 025 -22,3 %  3 229 
EBIT % 7,9 11,1   7,7 
Omavaraisuusaste 64,9 % 55 %   64,2 % 
Tilauskanta 18 080 15 107 19,7 %  17 098 

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarisen katsaus: 

LapWall Oyj:n liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 9,4 prosenttia. Tammi–maaliskuun liikevaihto oli 10,1 (9,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 1,0 (1,1) miljoonaa euroa eli 10,1 prosenttia liikevaihdosta. Olemme tyytyväisiä alkuvuoden liikevaihtoon ja tulokseen. Asuinrakentaminen on syvässä suhdannekuopassa ja LapWallin strategia on osoittanut toimivuutensa tässäkin markkinatilanteessa.  

Rakentamisen lasku ja kilpailutilanne ovat näkyneet siinä, että myyntihinnat ovat laskeneet suhteellisesti enemmän kuin käyttämiemme raaka-aineiden hinnat. Myyntivolyymi kasvoi edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia, mutta myymiemme elementtien keskineliöhinta tippui vajaa 10 prosenttia. Materiaalikustannukset ovat tippuneet vain hieman valmistettua neliötä kohden. Tiukka kiinteiden kustannusten hallinta ja volyymin kasvu mahdollistivat kuitenkin hyvän liiketuloksen. Näkemyksemme mukaan myyntihinnoissa ollaan nyt pohjalla ja suunta on tästä ylöspäin. 

Asuntorakentamisen aloitukset ovat laskeneet historiallisen alas. Teollinen-, julkinen- ja liikerakentaminen ovat jatkuneet tyydyttävällä tasolla. Asuntorakentamisen lasku on näkynyt voimakkaasti seinäelementtien kysynnässä ja Pyhännän yksikössä, jossa tuotanto on osittaisessa kahdessa vuorossa. Kattoelementtiliiketoiminnan eli Pälkäneen ja Vetelin yksiköiden liikevaihto kasvoi noin 20 prosenttia ja Pyhännän yksikön liikevaihto laski noin 10 prosenttia.  

Tilauskanta on kehittynyt positiivisesti ja se oli katsauskauden lopussa 18,1 miljoona euroa (15,1). Näkymät toiselle vuosineljännekselle ovat positiiviset. Tarjouskanta on hyvä ja odotammekin, että uusia hankkeita tulee käynnistymään. Odotamme myös matalassa asuinrakentamisessa pientä piristymistä kevään ja kesän aikana.  

LapWallin prosessit ja projektinjohtamismallit ovat hyvässä kunnossa, josta osoituksena on hyvällä tasolla pysynyt kannattavuus. Myyntikatemarginaali laski, mutta säilyi tyydyttävällä tasolla. Kiinteiden kulujen sopeutuksesta huolimatta myyntihintojen lasku näkyi jonkin verran tuloksessa ja kate-eurokertymässä. KW-Componentin liiketoimintakaupan myötä liikearvopoistot ovat kasvaneet noin 100 tuhannella eurolla vuosineljännestä kohden ja tämä näkyy toteutuneessa liikevoitossa. 

LapWallin tavoitteena on ottaa yksikerrosseinäelementtimarkkinasta noin kolmasosa kuluvan strategiajakson aikana. Merkittävä askel kohti tätä tavoitetta on otettu päättäessämme käynnistää yhtiömme historian suurin investointi Pyhännälle. Investointi on arvoltaan noin 19 miljoonaa euroa. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja maanrakennustyöt käynnistyvät lähiviikkojen aikana. Toteutettava investointi parantaa LapWallin kilpailukykyä merkittävästi, ja uskommekin entistä useamman rakennusliikkeen luopuvan omasta elementtituotannostaan. LapWallilla on erinomainen valmius olla aktiivinen toimija konsolidoituvassa markkinassa. 

Olemme vieneet investointiohjelman loppuun kattoelementtiliiketoiminnassamme. Pälkäneen tehtaan tuotannossa työskennellään kahdessa vuorossa. Vetelin tehtaalla käynnistyi hiljattain toinen kokoonpanolinja ja tuotantoa on kasvatettu suunnitellusti. Nämä mahdollistavat entistä vahvemman markkinaosuuden kattoelementtisegmentissä.  

LapWallin keskeiset menestystekijät, kuten LAPWALL LEKO® -konsepti, jatkuva prosessien parantaminen, tuotekehitys, osaava henkilökunta, tyytyväiset asiakkaat sekä käynnissä olevien strategisten hankkeiden läpiviennit mahdollistavat LapWallin kannattavan kasvun tulevaisuudessa. Liiketoiminnan kannattavaa kasvua tukevat myös vahvat toimialaamme koskevat megatrendit, joita ovat kiihtyvä ilmastonmuutos, laatu- ja kosteudenhallintavaatimukset, hiilijalanjälki- ja kierrätysvaatimukset sekä rakentamisen työvaiheiden siirtyminen tehtaisiin. Osaavan työvoiman saaminen työmaille onkin tulevaisuudessa entistä vaikeampaa. Myös vihreän siirtymän lainsäädäntövaatimukset vauhdittavat puuelementtien käyttöä rakentamisessa. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta suhtaudumme tulevaisuuteen positiivisen luottavaisesti. 

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

31/01/2024

LapWall Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2023 tiistaina 7.2.2024 klo 9.00....

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia