Puuelementoinnin edelläkävijä LapWall Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

18/03/2022

LapWall

Lehdistötiedote 18.3.2022 kello 8.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Puuelementoinnin edelläkävijä LapWall Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

LapWall Oyj (”LapWall”, ”Yhtiö”), puuelementtien valmistaja ja toimialansa suunnannäyttäjä, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”Listautuminen”) vuoden 2022 aikana.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan ensisijaisesti osakeannista, jossa LapWall laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun osakeannin koko on alustavasti noin 5 miljoonaa euroa. LapWall suunnittelee käyttävänsä Listautumisannilla kerättävät varat liiketoiminnan ja tuotantokapasiteetin kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

LapWall on rakennustuoteteollisuusyhtiö ja Euroopan suurin puuelementtien valmistaja

LapWall Oyj on suomalainen vuonna 2011 perustettu puuelementtien valmistaja ja rakennustuoteteollisuusyhtiö. Yhtiön päätuotteita ovat puiset seinäelementit yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. LapWall on Yhtiön johdon käsityksen mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa.

LapWallin kehittämä LEKO®-puuelementointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden elementoida muun muassa rivi-, pari- ja kerrostalot, hoiva- ja päiväkodit, koulut sekä liiketilat ja teollisuusrakennukset. Yhtiön johto katsoo, että LEKO®-puuelementointijärjestelmän avulla rakentamisessa on mahdollista yhdistää helppous, nopeus, laatu ja riskienhallinta. LEKO®-puuelementointijärjestelmä sisältää noin 50 vakiotuotetta, joilla sekä suuret että pienet rakennukset voidaan elementoida kustannustehokkaasti. Puuelementit ovat rakenneratkaisuiltaan ja detaljeiltaan vakioituja ja standardoituja. Puuelementtien koko, verhoukset ja aukotukset ovat kuitenkin yksilöllisiä, minkä takia elementit soveltuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

LapWallin päätoimipaikka on Pyhännällä ja Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 130 henkilöä. Vuonna 2021 Yhtiön liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa, käyttökate 6,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa.

LapWall osti helmikuussa 2022 Termater Oy:n kattoelementtiliiketoiminnan sekä Termaterin käyttämät Vetelissä sijaitsevat tehdaskiinteistöt. Termater suunnittelee, valmistaa ja asentaa kertopuurunkoisia kattoelementtejä teollisuuden, liikerakentamisen, koulujen, liikuntatilojen ja maatalouden tarpeisiin. Termater Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 12,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintakauppa huomioiden LapWallin vuoden 2021 tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto oli noin 48,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 4,8 miljoonaa euroa.

LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen kommentoi:

”LapWall valmistaa puuelementtejä, joita voidaan käyttää monipuolisesti sekä suurissa että pienemmissä rakennuksissa. Olemme siirtäneet merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksessa tapahtuvaan rakentamiseen. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan, tasalaatuisen ja ympäristöystävällisen rakentamisen.

Puutuotteet soveltuvat lähes kaikkeen uudis- ja korjausrakentamiseen. Puurakenteita voidaan käyttää eri käyttötarkoituksissa niin korkeissa kerrostaloissa kuin hallimaisissa rakennuksissakin. Puu on jo nykyisellään hallitseva materiaali Suomessa pientalo- ja yksikerrosrakentamisessa ja uskomme vahvasti, että sen rakentaminen kerrostalorakentamisessa vauhdittuu, kun hiilijalanjälki tulee osaksi rakentamismääräyksiä vuoteen 2025 mennessä.

Puurakentaminen on ekologista uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, ja sen osuus kaikesta rakentamisesta tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Puu rakennusmateriaalina on kokonaiselinkaaren aikana ympäristöystävällinen ja hiilidioksidia sitova vaihtoehto. Toimintamme on sertifioidusti hiilinegatiivista, mistä olemme erityisen ylpeitä.

Strategianamme ja tavoitteenamme on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Uskomme vahvasti, että osaamisellamme ja megatrendien tuella meidän on mahdollista luoda vahvat edellytykset liiketoimintamme kasvattamiselle tulevaisuudessa. Puurakentamisen kasvu ja rakentamisen tiukentuva sääntely sekä ympäristövaatimukset tukevat näkemyksemme mukaan puuelementoinnin kasvua tulevina vuosina. Suunnitellulla listautumisannilla kerättävät varat tukisivat kasvutavoitteitamme ja toimintamme laajentamista.

Globaali turvallisuusympäristö on muuttunut voimakkaasti viime viikkojen aikana. Koemme kuitenkin tärkeäksi, että tässäkin tilanteessa katsomme eteenpäin ja huolehdimme liiketoimintamme kehittämisestä. Näin pystymme omalta osaltamme tukemaan suomalaista omistajuutta, luomaan kasvua ja työpaikkoja.”

Strategia – LapWall on rakentajan paras kaveri

LapWallin strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.

LapWallin strategiset kulmakivet vuosille 2022–2026 ovat seuraavat:

 • LapWall valmistaa LEKO®-puuelementtejä
  – Toimitukseen kuuluu aina elementtisuunnittelu ja kuljetuspalvelu
  – Lisäksi Yhtiö tarjoaa puurakennesuunnittelu- ja asennuspalveluita
 • LapWall on rakennustuoteteollisuusyhtiö 
  – LapWall elää tehtaistaan, jotka valmistavat seinäelementtejä yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, kattoelementtejä, kattoelementtijärjestelmiä sekä julkisivuelementtejä
 • LapWallin asiakkaina ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat
  – Yhtiö ei tee kuluttajakauppaa
 • LapWallin kilpailuetuna on tehokkuus, tuotteistettu LEKO®-palvelu ja vastuullisuus
  – LapWall LEKO®-puuelementointijärjestelmä on ammattilaisten tuntema tavaramerkki
  – Elementointijärjestelmä mahdollistaa rakentamisen siirtämisen nykyaikaisiin tehtaisiin, jossa työt tapahtuvat säältä suojassa ja ympäristöystävällisesti


LapWallin strategiset kärkiteemat, joilla se pyrkii saavuttamaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, ovat seuraavat:

 1. Investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja uusi osavalmistustehdas
 2. Tuotannon automatisointi ja ohjelmistorobotiikan kehitys
 3. Markkinaosuuden kasvattaminen kaikissa tuoteryhmissä
 4. Elementointiasteen kasvattaminen
 5. Mahdolliset valikoidut yritysostot

LapWallin keskeiset vahvuudet ja kilpailuedut

LapWallin johdon käsityksen mukaan Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ovat:

 • Puuelementoinnin suunnannäyttäjä
 • Sertifioidusti CO2-negatiivinen tuotanto
 • Ylivoimainen tehokkuus automatisoidun tuotannon ja volyymin kautta
 • Sitoutunut ja kokenut johto
 • Hyvät edellytykset kasvaa kannattavasti investoimalla kapasiteettiin
 • Megatrendit ja regulaatio tukevat liiketoiminnan kasvua

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua

 • Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä
 • Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla
 • Strategiajaksolla myös yritysostot ovat mahdollisia


Tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta keskipitkällä aikavälillä

 • LapWallin keskipitkän aikavälin tavoitteena on ylläpitää noin 12–15 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA)


LapWallin tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta

 • Muun muassa Yhtiön strategian mukaiset investoinnit sekä tuloskehitys ja tulevaisuudennäkymät vaikuttavat osinkojen maksamiseen ja määrään tulevaisuudessa

Keskeisiä tunnuslukuja

(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)1.1.2021–31.12.2021LapWall Oyj
FAS
1.1.2020–31.12.2020LapWall Oyj
FAS
Liikevaihto, 1 000 euroa35 466131 2081
Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa6 1143 728
% liikevaihdosta17,2 %11,9 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1 000 euroa4 7602 350
% liikevaihdosta13,4 %7,5 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa4 35811 9481
% liikevaihdosta12,3 %6,2 %
Tilikauden voitto (tappio), 1 000 euroa3 3311-3 0881
% liikevaihdosta9,4 %-9,9 %
Omavaraisuusaste, %44,1 %33,6 %
Nettovelkaantumisaste, %17,7 %69,6 %
Oman pääoman tuotto, %53,3 %-47,9 %
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa112100
 Tilintarkastettu  


Tiedotustilaisuus

LapWall järjestää medialle tarkoitetun tiedotustilaisuuden tänään 18.3.2022 kello 10.00 alkaen webcast-lähetyksenä. Kutsu tilaisuuteen on lähetetty medialle Nasdaq Helsingin toimesta.

Neuvonantajat

Suunnitellun listautumisannin Pääjärjestäjä on Aktia Alexander Corporate Finance Oy. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa BLF Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja.

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen 
puhelin: +358 40 532 5694 
sähköposti: 

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä maissa. Yhtiö tai Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ja sen nojalla annetun lainsäädännön mukainen esite. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaiseman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Mikäli Yhtiö päättää edetä suunnitellussa Listautumisannissa, suunnitellun Listautumisannin ehdot ja merkintää koskevat ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö julkaisee suunnitellun Listautumisannin yhteydessä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lapwall.fi/ipo.

Tietyt tämän tiedotteen sisältämät lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, Yhtiön strategiaan ja odotettavissa oleviin suuntauksiin Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun Listautumisantiin ja Listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, kuten ilmaisuista ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tulee” tai ”pitäisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteisistä muunnelmista.

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja sekä yleisiä että erityisiä oletuksia, ja on olemassa riski, että ennusteet, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sijoittajia kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö ja sen hallitus eivät aio eikä niillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

31/01/2024

LapWall Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2023 tiistaina 7.2.2024 klo 9.00....

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia