Puu aidoksi vaihtoehdoksi kerrostalorakentamiseen

15/08/2018

LapWall

LapWallin LEKO® puukerrostalo -konseptin avulla ammattirakentajille pystytään tarjoamaan puukerrostalo rakentamisen osaaminen ja yhteistyökumppanit puukerrostalorakentamisen haastavimpiinkin osa-alueisiin. Konseptin avulla puukerrostalorakentamisesta saadaan kilpailukykyinen ja turvallinen vaihtoehto kerrostalorakentamiseen.

Puu vai Betoni?

Nämä kaksi rakentamiselle elintärkeää materiaalia ovat ominaisuuksiltaan varsin erilaisia ja näitä molempia tarvitaan lähes jokaisessa rakennusurakassa. Betonin hyvät ominaisuudet ääni-, palo- ja lujuusasioissa ovat kiistattomat puuhun verrattuna, mutta voidaanko tästä huolimatta puusta rakentaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yli kaksi kerroksisia rakennuksia, missä nämä kolme ominaisuutta näyttelevät keskeistä roolia?

Betonin suora korvaaminen puurakenteella on monesti epäedullista, ellei suorastaan mahdotonta ja siksi keskeisin asia puukerrostalohankkeen onnistumisessa on huolellinen suunnittelu. Suunnitteluvaiheessa luodaan pohja puurakenteiden käytölle, järkevä kustannustehokkuus säilyttäen. Kun rakennus on suunniteltu puurakenteiden ehdoilla, saadaan puurakentamisen keskeiset hyödyt tehokkaasti käyttöön. Rakennusosien korkea esivalmiusaste, keveys, nopeat liitokset ilman pitkiä kuivumisaikoja ovat tehokkaasti hyödynnettyinä tärkeitä ominaisuuksia.

Miksi rakentaa kerrostalo puusta?

Puukerrostalojen osuus Suomen asuntorakentamisessa on ollut todella vaatimatonta osittain määräysten ja ennakkoluulojen vuoksi. Lisäksi vähäinen kokemus puukerrostaloista Suomessa on pitänyt puukerrostalohankkeeseen ryhtymisen kynnystä korkealla. Muualla Euroopassa puukerrostalorakentaminen näyttelee huomattavasti isompaa roolia ja pitkäaikaiskokemukset puukerrostaloista ovat positiivisia. Puurakentaminen on tällä hetkellä poliittisesti kovassa suosiossa mm. ympäristöasioiden vuoksi ja puurakentamista halutaankin edistää aina valtion tasolta asti. Konkreettisimmin tämä asia ilmenee uusien määräyksien muodossa jotka suosivat puunkäyttöä aina 8 kerroksiseen rakennukseen asti. Tämän lisäksi puukerrostaloille on kaavoituksessa varattu erinomaisia paikkoja eri kaupungeista. Puukerrostalojen suosion kasvulle on kaikki edellytykset valtion myötävaikutuksella ja me LapWallilla haluamme omalta osaltamme olla mukana kasvattamassa puukerrostalorakentamisen määrää Suomessa.

Kehityshanke kustannustehokkaiden ja laadukkaiden puukerrostalojen rakentamiseksi

Käynnistimme asiasta laajan kehityshankkeen missä perehdyimme huolellisesti puukerrostalorakentamiseen tavoitteenamme löytää rakentajille kustannustehokkaat, turvalliset ja laadukkaat tuotteet puukerrostalojen toteuttamiseen. Kehityshankkeen aktiivinen vaihe on nyt saatu päätökseen ja tuloksena saimme paljon tärkeää tietoa ja uusia tuotteita joiden avulla puukerrostalorakentamiseen löytyy hyvät lähtökohdat.

Järkevästi optimoitua rakentamista

Teimme ohjeelliset malliratkaisut erilaisille puukerrostalotyypeille, missä olemme optimoineet ratkaisut niin työmaan, rahdin kuin tehtaan tuotannon kannalta jolloin kilpailukyky on tehokkaimmillaan. Näitä malliratkaisuja yhdistelemällä ja tietyillä ehdoilla muokaten saadaan kilpailukykyiset ratkaisut suurimpaan osaan puukerrostalohankkeista kohteen sijainti, arkkitehtuuri ja asiakastarpeet huomioiden. Perusajatuksena on koostaa puukerrostalo komponenteista, jotka soveltuvat erinomaisesti tehdasvalmistukseen ja nämä komponentit yhdessä muodostavat myös työmaalle todella tehokkaan LEKO® kokonaisuuden.

Kattava asiantuntija joukko

Kehitysprojektin aikana hyödynsimme eri alojen johtavia asiantuntijoita varmistaaksemme toimivat ratkaisut ääni, palo-, rakenne-, sähkö-, arkkitehtuuri- ja LVI-asioissa. Nämä kontaktit ovat tehokkaasti hyödynnettävissä tulevia puukerrostalohankkeita kehittäessä ja heidän kokemus LapWallin ratkaisuista on arvokasta tietoa, kun kohteen lopullisia ratkaisuja lyödään lukkoon.

Laaja tuotevalikoima

Tuotevalikoimastamme löytyvät nyt kaikki keskeiset puukerrostalorakentamiseen tarvittavat tuotteet elementteinä: Ulkoseinät, Väliseinät, Välipohjat, Kylpyhuonemoduulit keskeisellä talotekniikalla ja Kattoelementit. Myös parvekemoduulit ovat liitettävissä tuotteisiimme. Teimme ohjeellisen detaljiikan elementtiliitoksille, joiden avulla saadaan helpommin ja edullisemmin suunniteltua vaatimukset täyttävät ratkaisut asennustehokkuus säilyttäen.

Katkeamaton kuivaketju

Puukerrostalorakentamisessa kosteudenhallinta on äärimmäisen tärkeä asia ja tarkastelimme useita erilaisia ratkaisuja etsien sopivaa säänsuojauksen tasoa erilaisiin puurakennushankkeisiin. Tarkastelujen pohjalta koostimme kaksi erillistä dokumenttia, joista toiseen kokosimme LapWallin yleiseen toimintaan liittyvät kosteudenhallinta käytännöt. Toinen dokumentti toimii jokaiseen rakennusprojektiin laadittavan kosteudenhallintasuunnitelman pohjana.

Puukerrostalohanketta suunnitteleville rakentajille haluaisimme esitellä jo projektin alkuvaiheessa, minkälaisia ratkaisuja meillä on tarjota suunnitteluun, tuotteisiin, asennukseen ja muihin projektiin liittyviin asioihin.

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia