LapWall Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022

31/10/2022

LapWall

Liiketoiminta kehittyi myönteisesti  

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Tammi-syyskuun 2022 pääkohdat 

 • Liikevaihto oli 38,9 (26,2) miljoonaa euroa, kasvaen 48,6 prosenttia. 
 • Käyttökate (EBITDA) oli 7,7 (5,0) miljoonaa euroa eli 19,8 % liikevaihdosta, nousten 53,6 prosenttia. 
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 6,8 (4,0) miljoonaa euroa eli 17,4 % liikevaihdosta, nousten 69,2 prosenttia. 
 • Liikevoitto (EBIT) oli 6,4 (3,7) miljoonaa euroa eli 16,5 % liikevaihdosta, nousten 73,7 prosenttia. 
 • Helmikuussa 2022 LapWall osti Termater Oy:n kattoelementtiliiketoiminnan sekä Termaterin käyttämät Vetelissä sijaitsevat tehdaskiinteistöt.  
 • Listautuminen First North -markkinapaikalle 8.4.2022  
 • LapWall Oyj tiedotti 5.5.2022 noin 2,5 miljoonan euron sopimuksesta Nordec Oy:n kanssa Nrep Oy:n Nurmijärvelle rakennettavan logistiikkakeskuksen kattoelementtiurakasta. 

Heinä-syyskuun 2022 pääkohdat 

 • Liikevaihto oli 13,4 (9,6) miljoonaa euroa, kasvaen 39,0 prosenttia. 
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2,5 (2,0) miljoonaa euroa eli 18,8 % liikevaihdosta, nousten 23,8 prosenttia. 
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 2,2 (1,7) miljoonaa euroa eli 16,4 % liikevaihdosta, nousten 29,6 prosenttia. 
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2,1 (1,6) miljoonaa euroa eli 15,5 % liikevaihdosta, nousten 30,2 prosenttia. 

Avainluvut 

 7–9/2022 7–9/2021 Muutos  1–9/2022 1–9/2021 Muutos 
Liikevaihto 13 410 9 646 39,0 %  38 869 26 164 48,6 % 
Käyttökate (EBITDA) 2 517 2 034 23,8 %  7 692 5 007 53,6 % 
EBITDA % 18,8 % 21,1 %   19,8 % 19,1 %  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 201 1 698 29,6 %  6 764 3 997 69,2 % 
EBITA % 16,4 % 17,6 %   17,4 % 15,3 %  
Liikevoitto (EBIT) 2 080 1 597 30,2 %  6 419 3 695 73,7 % 
EBIT % 15,5 % 16,6 %   16,5 % 14,1 %  

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarisen katsaus: 

LapWallin kolmannen vuosineljänneksen taloudellinen kehitys oli vahvaa entistä haastavammasta toimintaympäristöstä huolimatta. Korkea asiakastyytyväisyys ja sitoutunut, osaava henkilöstö ovat mahdollistaneet edelleen jatkuvan positiivisen tuloskehityksen. Organisaatiomme on reagoinut nopeasti muuttuneisiin markkinatilanteisiin.  

Puutavaran hinta on laskenut, mikä on osaltaan parantanut tuotteidemme kilpailukykyä. Liikevaihto kasvoi jaksolla 1–9 / 2022 48,6 prosenttia 38,9 (26,2) miljoonaan euroon. Kasvusta noin 40 % oli orgaanista ja noin 60 % Termater-liiketoimintakaupasta johtuvaa. Käyttökateprosentti oli 19,8 (19,1) ja liikevoittoprosentti ilman liikearvopoistoja oli 17,4 (15,3). Liiketoimintamme kehittyi myönteisesti kaikkien tuoteryhmien osalta. Erinomainen asiakastyytyväisyys, puuelementtimarkkinan laajin tuotevalikoima ja LapWall LEKO® -konsepti mahdollistavat asiakkaidemme menestyksen. 

Puuelementtien markkinaosuuden kasvua tukevat entistä vahvemmin toimialaamme koskevat megatrendit. Kiihtyvä ilmastonmuutos, laatu- ja kosteudenhallintavaatimukset, hiilijalanjälki- ja kierrätysvaatimukset sekä rakentamisen työvaiheiden siirtyminen tehtaisiin kasvattavat puuelementtien käyttöä. Osaavan työvoiman saaminen työmaille on entistä vaikeampaa, mikä myös edesauttaa rakentamisen siirtymistä tehdasolosuhteisiin. Lisäksi lainsäädäntövaatimukset lisäävät puuelementtien käyttöä rakentamisessa.  

Termater-liiketoimintakaupan integrointi on sujunut hyvin ja arvioidut synergiahyödyt ovat osaltaan toteutuneet etupainotteisesti. Suunnitellut investoinnit ja kehittämistoimenpiteet Vetelin yksikössä jatkuvat ja ne saadaan arviomme mukaan valmiiksi pääosin loppuvuoden aikana. Jatkamme myös muiden strategian mukaisten investointien valmistelua ja tuotekehitystä eri tuoteryhmissämme. Uusien tuotteiden kehitys ja niiden tuominen markkinoille sekä laajemmat toimituskokonaisuudet mahdollistavat tuotteidemme markkinaosuuden kasvun myös tulevaisuudessa. 

Loppuvuoteen lähdemme normaalilla tilauskannalla, joka oli syyskuun lopussa 18,4 miljoonaa euroa (21,3). Tilauskanta on ollut pitkään tavanomaista korkeammalla tasolla. Rakentamisen markkinatilanteella on heijastusvaikutuksia myös yhtiömme toimintaan. Näköpiirissä on enemmän epävarmuustekijöitä ja tulevaisuuden ennustaminen on aiempaa haastavampaa. Kokonaisuutena vuosi 2022 näyttää kuitenkin hyvältä ja suhtaudumme luottavaisesti vuoteen 2023. LapWallin keskeiset menestystekijät ovat kunnossa ja tämä mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan myös epävarmemmassa markkinaympäristössä.  

16.8.2022 annettu taloudellinen ohjeistuksemme kuluvan vuoden liikevaihdolle on 48–52 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja (EBITA) 7–8 miljoonaa euroa. 

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia