LapWall Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022, tilintarkastamaton

07/02/2023

LapWall

Strategian toteuttaminen eteni, liikevaihto kasvoi odotetusti ja kannattavuus parani merkittävästi.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 HEINÄ-JOULUKUU 2022 LYHYESTI JA KESKEISET TAPAHTUMAT 

 • Liikevaihto oli 27 045 (18 948) tuhatta euroa, kasvua 42,7 %.
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 3 703 (2 461), kasvua 50,4 %.
 • Liikevoitto oli 3 461 (2 260) tuhatta euroa, kasvua 53,1 %.
 • LapWall tiedotti 1.7.2022 noin 2 miljoonan euron sopimuksesta SRV:n kanssa. Sopimus sisältää Uuteenkaupunkiin rakennettavan Monitoimijatalo Wintterin katto- ja seinäelementtien suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen.
 • LapWall tiedotti 12.12.2022 noin 1,5 miljoonan euron sopimuksesta Nordec Oy:n kanssa Sipoon logistiikkakeskuksen kattoelementtiurakasta.

TAMMI–JOULUKUU 2022 LYHYESTI JA KESKEISET TAPAHTUMAT 

 • Liikevaihto oli 52 504 (35 466) tuhatta euroa, kasvua 48,0 %.
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 8 265 (4 760), kasvua 73,6 %.
 • Liikevoitto oli 7 799 (4 358) tuhatta euroa, kasvua 79,0 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,27) euroa.
 • Helmikuussa 2022 LapWall osti Termater Oy:n kattoelementtiliiketoiminnan sekä Vetelissä sijaitsevat tehdaskiinteistöt.
 • LapWall listautui First North -markkinapaikalle 8.4.2022. 
 • LapWall tiedotti 5.5.2022 noin 2,5 miljoonan euron sopimuksesta Nordec Oy:n kanssa Nrep Oy:n Nurmijärvelle rakennettavan logistiikkakeskuksen kattoelementtiurakasta.
 • Yhtiön hallitus esittää 28.3.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta.


KESKEISET TUNNUSLUVUT 

(1 000 euroa, jos ei toisin mainita) 

10–12/202210–12/2021Muutos-%
Liikevaihto 13 635 9 30246,6
Käyttökate (EBITDA)  1 820 1 10764,4
% liikevaihdosta 13,411,9 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 501 76396,7
% liikevaihdosta 11,08,2 
Liikevoitto (EBIT) 1 380663108,3
% liikevaihdosta 10,17,1 
Katsauskauden voitto 947473100,1
   
7–12/20227–12/2021Muutos-%
Liikevaihto 27 045 18 94842,7
Käyttökate (EBITDA)  4 3383 14138,1
% liikevaihdosta 16,016,6 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 3 7032 46150,4
% liikevaihdosta 13,713,0 
Liikevoitto (EBIT) 3 4612 26053,1
% liikevaihdosta 12,811,9 
Katsauskauden voitto 2 5771 73048,9
Tulos / osake, €0,180,12 
          
1–12/20221–12/2021Muutos-%
Liikevaihto 52 504 35 46648,0
Käyttökate (EBITDA) 9 5136 11455,6
% liikevaihdosta 18,117,2 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 8 2654 76073,6
% liikevaihdosta 15,713,4 
Liikevoitto (EBIT) 7 7994 35879,0
% liikevaihdosta 14,912,3 
Katsauskauden voitto 5 4643 33164,0
Tulos / osake, €           0,380,23 
Omavaraisuusaste, % 61,1 44,1 
Nettovelkaantumisaste, % -34,717,7 
Oman pääoman tuotto, % 47,553,3 
Tilauskanta 15 59118 849-17,3 
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 125 11211,6

TOIMITUSJOHTAJA JARMO PEKKARINEN: 

“Kulunut vuosi oli LapWallilla kannattavan kasvun ja isojen muutosten vuosi. Vuoden alkupuolella ostimme Vetelistä Termaterin liiketoiminnan ja listauduimme pörssiin First North -markkinapaikalle. Kaupankäynti osakkeillamme alkoi 8.4.2022.

Termaterin liiketoiminnan haltuunotto sujui suunniteltua paremmin ja synergiahyödyt realisoituivat ennakoitua aikaisemmin. Kaupan jälkeen toteutimme Vetelissä noin 1,5 miljoonan euron investoinnit. Investointien jälkeen Vetelin kattoelementtiyksikön maksimituotantokapasiteetti on 150 000 neliömetriä. Pystymme nyt palvelemaan kattavasti koko Suomea. Investoinnit mahdollistavat isojenkin projektien nopeamman läpiviennin.

Tehtaita kattoelementtiliiketoiminnassa on nyt kahdella paikkakunnalla, Pälkäneellä ja Vetelissä. Kattoelementtiliiketoiminnan tuotantokapasiteetti on noussut yhteensä 350 000 neliömetriin, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa yli 40 miljoonan euron liikevaihdon. Olemme nyt arviomme mukaan selkeä markkinajohtaja tässä segmentissä.

Vuosi 2022 oli liikevaihdollisesti ja tuloksellisesti yhtiömme historian paras. Vuosi oli hyvin kaksijakoinen, alkuvuonna raaka-aineiden hinnat nousivat voimakkaasti ja kysyntä oli vahvaa. Toisella vuosipuoliskolla kysyntä alkoi laskea ja puutavaran hinta kääntyi voimakkaaseen laskuun, tosin useiden muiden raaka-aineiden hinnat nousivat edelleen. LapWallin liikevaihto kasvoi vuonna 2022 48 prosenttia 52,5 (35,5) miljoonaan euroon.  Kasvusta vajaa 40 prosenttia oli orgaanista ja reilu 60 prosenttia Termater-liiketoimintakaupasta johtuvaa. Käyttökateprosentti oli 18,1 (17,2) ja liikevoittoprosentti ilman liikearvon poistoja oli 15,7 (13,4). Liiketoimintamme kehittyi myönteisesti kaikkien tuoteryhmien osalta.

Vuoden 2022 aikana oli toteutuksessa noin 500 asiakasprojektia. LapWallin vahvuutena on viisi päätuoteryhmää sekä markkinoiden laajin tuotevalikoima. Tämä mahdollistaa mukana olon kaikissa rakentamisen segmenteissä. LAPWALL LEKO -elementointijärjestelmä on entistä laajemmin käytössä asunto-, liike- sekä julkisessa rakentamisessa. LapWallin toimialalle tuoma avoin standardi, kuten avoimet tuotetiedot ja elementtien detaljiikat, ovat mahdollistaneet puuelementtirakentamisen teollisen kasvun. LapWall on muuttanut pysyvästi puuelementtirakentamista viimeisen vuosikymmenen aikana.

Veimme vuoden 2022 aikana eteenpäin digitalisaatiota, tuote- ja prosessikehitystä sekä rakensimme Vetelin investointien lisäksi Pyhännän tehtaalle uuden elementtien kokoonpanolinjan kattoelementtijärjestelmätuotteillemme. Jätimme patenttihakemuksen julkisivuelementillemme. Veimme eteenpäin strategian mukaista seinäelementtipuolen markkinaosuuden kasvuprojektiamme. Meillä on meneillään hankkeita, jotka toteutuessaan mahdollistavat uuden osavalmistus- ja kokoonpanotehdasinvestoinnin käynnistämisen Pyhännälle. LapWallin rakennetyypit ovat olleet marraskuusta lähtien käytettävissä suoraan Archicad – rakennesuunnitteluohjelmasta. Tämä helpottaa merkittävästi LapWallin tuotteiden käyttöä heti projektien alkuvaiheessa. Yhtiö on tekemässä teollisen puuelementtirakentamisen vallankumousta ja seuraavat strategian mukaiset askeleet vievät kohti tätä tavoitetta.

Vuoteen 2023 lähdemme tilanteesta, jossa asuntorakentaminen on voimakkaassa laskussa. Tilauskantamme tilikauden lopussa oli 15,6 miljoona euroa (18,8).  Positiivista on se, että liike- ja julkinen rakentaminen jatkavat edelleen vahvana. Kattoelementtiliiketoiminnasta tulee yli 60 prosenttia liikevaihdostamme ja niiden kysyntä on hyvällä tasolla. Rakentamisen markkinatilanteella on heijastusvaikutuksia myös yhtiömme toimintaan. Eniten vaikutusta sillä on yksikerrosseinäelementtien kysyntään. Laskeva kysyntä mahdollistaa toimialalla tapahtuvia järjestelyitä, ja LapWallkin tutkii aktiivisesti konsolidaation mahdollisuuksia.

Näköpiirissä on enemmän epävarmuustekijöitä ja tulevaisuuden ennustaminen on aiempaa haastavampaa. Lähdemme vuoteen 2023 hyvällä projekti- ja tarjouskannalla. Suhtaudumme tulevaan luottavaisesti. LapWallin keskeiset menestystekijät ovat kunnossa ja investointien toteuttaminen laskevassa markkinassa on edullisempaa.”

STRATEGIA 

LapWallin strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. 

LapWallin strategiset kulmakivet ovat: 

 • LAPWALL LEKO® -puuelementit
  • Toimitukseen kuuluu aina elementtisuunnittelu ja kuljetuspalvelu
  • Lisäksi yhtiö tarjoaa puurakennesuunnittelu- ja asennuspalveluita
 • LapWall on tuoteteollisuusyhtiö
  • LapWall elää tehtaistaan, jotka valmistavat seinäelementtejä yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, kattoelementtejä, kattoelementtijärjestelmiä sekä julkisivuelementtejä 
 • LapWallin asiakkaina ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat
  • Yhtiö ei tee kuluttajakauppaa 
 • LapWallin kilpailuetuna on tehokkuus, tuotteistettu LAPWALL LEKO® -palvelu ja vastuullisuus 
  • LAPWALL LEKO® -puuelementointijärjestelmä on ammattilaisten tuntema tavaramerkki 
  • Elementointijärjestelmä mahdollistaa rakentamisen siirtämisen nykyaikaisiin tehtaisiin, joissa työt tapahtuvat säältä suojassa ja ympäristöystävällisesti  

LapWallin strategiset kärkiteemat, joilla se pyrkii saavuttamaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, ovat: 

 1. Investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja uusi osavalmistustehdas 
 2. Tuotannon automatisointi ja ohjelmistorobotiikan kehitys 
 3. Markkinaosuuden kasvattaminen kaikissa tuoteryhmissä 
 4. Elementointiasteen kasvattaminen 
 5. Mahdolliset valikoidut yritysostot 

STRATEGIAKAUDEN TALOUDELLISET TAVOITTEET 

LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla.  

LapWallin tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta. LapWallin strategiakauden tavoitteena on ylläpitää noin 12–15 prosentin liikevoittomarginaali ilman liikearvon poistoja (EBITA). 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Yhtiön tavoitteena on antaa taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 puolivuotiskatsauksen yhteydessä 8.8.2023.

TALOUDELLINEN KEHITYS 1.1.–31.12.2022 

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 

LapWall Oyj:n liikevaihto tilikaudella oli 52 504 (35 466) tuhatta euroa ja se kasvoi 48,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvusta reilu 60 % muodostui helmikuun alussa LapWallille siirtyneestä Termater kattoelementtiliiketoiminnasta ja vajaa 40 % orgaanisesta kasvusta sekä seinä- että kattoelementtiliiketoiminnassa. Termaterilta ostetun liiketoiminnan myötä LapWallin asiakaskunta laajeni ja kattoelementtiliiketoiminnan markkinaosuus kasvoi.

Toisella vuosipuoliskolla (1.7.–31.12.2022) liikevaihto oli 27 045 (18 948) tuhatta euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja 3 703 (2 461) tuhatta euroa. Liikevaihto kasvoi 42,7 % ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja 50,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

LapWallin liikevoitto tilikaudella 2022 ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 8 265 (4 760) tuhatta euroa, kasvaen 73,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ollen 15,7 (13,4) % liikevaihdosta. Yhtiön liikevoitto oli 7 799 (4 358) tuhatta euroa eli 14,9 (12,3) % liikevaihdosta. 

Yhtiön tilikauden voitto oli 5 464 (3 331) tuhatta euroa eli 0,38 euroa (0,27) osakkeelta. Tilikauden voittoa rasittivat yhtiön First North -listautumisen kulut 673 tuhatta euroa, jotka on kirjattu rahoituskuluihin. Kaikki First North -listautumiseen liittyvät kulut on kirjattu kuluvan tilikauden tulokseen.     

Tase, rahoitus ja rahavirta 

LapWall Oyj:n taseen loppusumma 31.12.2022 oli 28 171 (17 146) tuhatta euroa. Yhtiön rahavarat 31.12.2022 olivat 7 849 (2 064) tuhatta euroa.  

Yhtiön omavaraisuusaste kasvoi ja oli 31.12.2022 61,1 (44,1) %. Nettovelkaantumisaste tilikauden lopussa oli -34,7 (17,7) %. Korollista velkaa yhtiöllä oli 2 344 (3 327) tuhatta euroa.  

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 8 524 (4 439) tuhatta euroa. Yhtiön investointien rahavirta oli -4 339 (-436) tuhatta euroa ja rahoituksen rahavirta 1 600 (-3 659) tuhatta euroa. 

MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

LapWall valmistaa puurakenteisia elementtejä Pyhännän, Pälkäneen ja Vetelin yksiköissään. LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä on konsepti, joka sisältää noin 50 konfiguroitavaa vakiotuotetta ja niihin integroidut palvelut, kuten konseptoitu asennus ja suunnittelu.

LapWallin tuotteet jakautuvat viiteen pääryhmään, joita ovat LAPWALL LEKO -yksikerrosseinäelementit, -monikerrosseinäelementit, -julkisivuelementit, -kattoelementit ja -kattoelementtijärjestelmä. LapWallin markkinaosuudet vaihtelevat tuoteryhmittäin. Suurin markkinaosuus on kattoelementeissä, joissa se yhtiön arvion mukaan on yli 70 prosenttia. Julkisivu- ja kattoelementtijärjestelmätuotteet ovat vielä markkinoilla alkuvaiheessa ja niiden osuus rakentamisessa kasvaa tasaisesti. Yksikerrosseinäelementtimarkkina on pirstaloitunut ja LapWallin markkinaosuus siitä on yhtiön arvion mukaan noin 10 prosenttia. LapWallin tavoite kuluvalla strategiakaudella on kasvattaa markkinaosuuttaan tässä segmentissä noin kolmannekseen.

Yhtiön näkemyksen mukaan monikerrosseinäelementtien markkina tulee kasvamaan puukerrostalorakentamisen kasvun myötä. Yksittäisen kerrostalokohteen potentiaali on iso, koska siinä on elementtejä noin 7 000–10 000 neliömetriä. Julkisivuelementtituotteita käytetään pääasiassa hybridirakentamisessa. Se on tehokas ja nopea tapa pienentää rakentamisenaikaisia hiilidioksidipäästöjä ja sillä voidaan lyhentää merkittävästi työmaan läpimenoaikaa sekä saadaan samalla työmaa-aikainen kosteudenhallinta kuntoon. 

LapWall on markkinoilla käsityksensä mukaan ainoa toimija, joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan yhtä kattavalla tuotevalikoimalla. Suurissa ja vaativissa kohteissa LapWallin kovin kilpailija on vaihtoehtoinen tapa rakentaa. LapWallin tuotteita voidaan käyttää laajasti sekä pienissä että suurissa rakennuksissa. Yhtiön näkemyksen ja selvitysten mukaan elementointiasteen kasvattaminen pienentää kustannuksia ja parantaa rakentamisen laatua.

LapWall arvioi puurakentamisen sekä sen valmistamien puuelementtien käytön kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Yhtiö tunnistaa kasvupotentiaalia myös teollisuuden osatoimittajana mm. moduulirakentajille, joita LapWallin asiakkaina jo onkin. Puurakentamisen kasvua tukevat yhtiön johdon arvion mukaan erityisesti tiukentuva rakentamisen sääntely sekä ympäristötavoitteet. Suomessa ympäristöministeriö on julkaissut tavoitteen, jonka mukaisesti puurakentamisen markkinaosuuden tavoitellaan kasvavan 45 prosenttiin kaikesta julkisesta rakentamisesta vuoteen 2025 mennessä. LapWallin johdon arvion mukaan tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi puurakentamisen volyymin kaksinkertaistamista nykyiseltä tasoltaan. LapWallin arvion mukaan uutta puurakentamisen kapasiteettia tarvitaan merkittävästi lisää tavoitteeseen pääsemiseksi.

Yhtiön johdon arvion mukaan LapWallille relevantti puuelementtimarkkina on Suomessa kooltaan yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Tämä perustuu eri tuoteryhmien vuositason kokonaisvolyymiin (tuotantomäärät, m²) sekä eri tuoteryhmien arvioituihin keskihintoihin. Tämä määrä kasvaa tasaisesti vuosi vuodelta.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO 

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jarmo Pekkarinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat 31.12.2022 talousjohtaja Tuomo Riihonen, liiketoimintajohtajat Marko Kellberg ja Kari Viljamaa sekä henkilöstö- ja markkinointipäällikkö Sanna Vappula. 

Henkilöstön määrä tilikauden aikana oli keskimäärin 133. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 125. 

Hallitus ja tilintarkastus 

Yhtiön hallituksessa toimivat Ahti Väisänen (hallituksen pj.), Jussi Karjula (hallituksen varapj.), Matti Häll, Timo Pekkarinen ja Anne Voho. 

Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan Antti Kääriäinen, KHT.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 

LapWall Oyj:n kokonaan maksettu ja Kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2022 oli 100 tuhatta euroa. Osakkeiden lukumäärä oli 14 225 722 kappaletta.  

Tilikauden alussa 1.1.2022 LapWallin osakkeita oli 12 379 383 kappaletta. Kevään 2022 Nasdaq Helsinki First North Growth Market -listautumisannissa merkittiin ja rekisteröitiin uusia osakkeita

1 846 339 kappaletta. Edellisen tilikauden alussa 1.1.2021 LapWallin osakkeita oli

11 765 kappaletta. Suunnatun annin ja osakkeen splittauksen myötä 31.12.2021 osakemäärä oli

12 379 383 kappaletta. LapWallin osakkeiden määrässä 1.7.–31.12.2022 ei tapahtunut muutoksia.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli3 153 osakkeenomistajaa. 

Yhtiön osakepääoma oli tilikauden lopussa 100 tuhatta euroa. Tilikauden päättyessä yhtiö ei omistanut omia osakkeita. LapWall Oyj:n listautumisannin 4 989 tuhatta euroa on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  

Kaupankäynti LapWallin osakkeilla 

Kaupankäynti LapWall Oyj:n osakkeilla käynnistyi Nasdaq Helsinki First North Growth Market -markkinapaikalla 8.4.2022 kaupankäyntitunnuksella LAPWALL.  

LapWall Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki First North Growth Market -markkinapaikalla 8.4.–31.12.2022 yhteensä 7,42 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 2,42 miljoonaa osaketta ja 17,00 % osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 3,70 euroa ja alin 2,62 euroa. Tilikauden lopun päätöskurssi oli 3,58 euroa ja tilikauden keskikurssi 3,07 euroa. LapWall Oyj:n markkina-arvo 31.12.2022 oli 50,9 miljoonaa euroa. 
 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KESKEISET PÄÄTÖKSET 

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021. Osinkoa päätettiin jakaa 14 senttiä osakkeelta, maksuajankohtana 8.3.2022. 

Päätettiin valita hallitukseen Ahti Väisänen, Anne Voho, Matti Häll, Timo Pekkarinen ja Jussi Karjula.  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1500 euroa/kokous ja jäsenille 1000 euroa/ kokous. Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. 

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiömuoto julkiseksi osakeyhtiöksi ja että yhtiöjärjestys muutetaan muutoinkin siten, että yhtiöjärjestys vastaa tarkoitukseltaan julkisen osakeyhtiön yhtiöjärjestystä.  

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään hallituksen sopivaksi katsomana ajankohtana yhtiön osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja päättämään tähän liittyvästä osakeannista. 

VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia valtuutuksia.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 

Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

LapWall tekee vuosittaisen riskiarvioinnin. Riskienhallintatoimia päivitetään ja tarkistetaan tehdyn arvioinnin perusteella sekä tarvittaessa. Yhtiön riskienhallinnan toimenpiteet hyväksyy yhtiön hallitus. 

LapWallin keskeiset riskit jakautuvat operatiivisiin, strategisiin ja rahoitusriskeihin. Operatiiviset ja strategiset riskit liittyvät erityisesti epävarmuuteen yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä heikentyneessä maailmantalouden tilanteessa, joilla voi olla haitallista vaikutusta yhtiöön.  

Rakennusalan yleinen kustannusnousu ja muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan esimerkiksi mahdollisten raaka-aineiden saatavuusongelmien ja raaka-aineiden voimakkaiden hintavaihteluiden kautta. LapWallilla ei toistaiseksi ole ollut raaka-aineiden saatavuudessa ongelmia. Lisäksi yleinen kustannusinflaatio ja erityisesti logistiikan kustannusnousu polttoaineen hinnannousun myötä voivat vaikuttaa LapWallin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Raaka-aineiden ja polttoaineiden kustannusnousu on saatu pääosin siirrettyä lopputuotteiden hintoihin.

Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen strategiansa toteuttamisessa voi heikentää sen kasvua ja kannattavuutta. Riskit liittyvät lähinnä kasvustrategian mukaisiin mahdollisiin yritysostoihin ja yritysostokohteiden integrointiin. Lisäksi yhtiö tunnistaa strategisina riskeinä myös henkilöstöä ja rekrytointeja koskevat riskit. Yhtiön tuotantolaitosten toimintaan sisältyy myös työturvallisuuteen liittyviä riskejä, joita minimoidaan aktiivisen työturvallisuustyön kautta.

Rahoitusriskit liittyvät myös operatiivisiin riskeihin liittyen kuvattuihin muutoksiin makrotaloudellisessa ympäristössä. Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne on epävakaampi ja korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja muihin ehtoihin sekä myös nostaa korkojen nousun kautta LapWallin rahoituskustannuksia ja vaikeuttaa yhtiön kassanhallintaa.

Geopoliittisesta ja maailmantalouteen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta LapWall onnistui vuoden 2022 aikana operatiivisten riskien hallinnassa. Yhtiö ei ole tunnistanut edellä kuvailtujen lisäksi muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan. 

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 28.3.2023, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Esitettävän osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 225 722 kappaletta) on 2 702 887,18 euroa ollen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Osinkoehdotus on yhtiön voitonjakopolitiikan mukainen. LapWall julkaisi First North -listautumisen yhteydessä voitonjakopolitiikkansa, jonka mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 15 743 061,18 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 5 463 701,58 euroa.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Yhtiö tiedotti 5.1.2023 saaneensa päätökseen Vetelin kattoelementtiyksikön integrointiin liittyvän noin 1,5 miljoonan euron kehitysinvestointiohjelman. LapWall sai investointeihin ELY-keskuksen investointitukea yhteensä noin 0,26 miljoonaa euroa.

2022 TILINPÄÄTÖSKATSAUS  

LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen ja talousjohtaja Tuomo Riihonen esittelevät puolivuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa 7.2.2023 klo 10.00–11.00. 

https://lapwall.videosync.fi/tilinpaatostiedote_2022

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2023

Yhtiö julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen arviolta viikolla 7.  Vuosikertomus julkaistaan myöhemmin keväällä. Tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yhtiötiedotteella ja on sen jälkeen saatavilla osoitteesta www.lapwall.fi/sijoittajille.

Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.3.2022 klo 10.00. Yhtiön hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Yhtiö julkaisee taloudelliset katsaukset tilikaudella 2023 seuraavasti:

 • 27.4.2023: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023
 • 8.8.2023: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023
 • 31.10.2023: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2023.

KATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

Tilinpäätöstiedotteen 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän raportin lopussa. 

Katsauksen luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. Toimitusjohtajan katsausosiossa lukuja on esitetty myös miljoonissa euroissa. 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, TAULUKKO-OSA 1.1.–31.12.2022 

TULOSLASKELMA 

1 000 eurLapWall OyjLapWall OyjLapWall OyjLapWall Oyj
  7–12/2022 7–12/2021 1–12/2022 1–12/2021
LIIKEVAIHTO27 04518 94852 50435 466
     
Liiketoiminnan muut tuotot11971315208
     
Ostot kauden aikana-9 135-7 676-21 635-15 092
Varaston muutos-1 7591197241 121
Ulkopuoliset palvelut-5 295-2 987-9 521-5 675
     
Henkilöstökulut-3 790-3 026-7 574-5 989
     
Poistot ja arvonalentumiset-877-881-1 714-1 756
     
Liiketoiminnan muut kulut-2 847-2 309-5 300-3 924
     
LIIKEVOITTO3 4612 2607 7994 358
     
Rahoitustuotot ja -kulut-34-45-747-148
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA3 4262 2157 0524 210
     
Tilinpäätössiirrot-199-53-215-46
     
Tuloverot-650-432-1 373-832
     
KATSAUSKAUDEN TULOS2 5771 7305 4643 331

TASE 

1 000 eurLapWall OyjLapWall Oyj
31.12.202231.12.2021
   
Pysyvät vastaavat  
  Kehittämismenot1735
  Aineettomat oikeudet84221
  Liikearvo2 3822 047
  Muut aineettomat hyödykkeet286153
  Ennakkomaksut2642
Aineettomat hyödykkeet yhteensä2 7952 497
   
  Maa- ja vesialueet45764
  Rakennukset ja rakennelmat5 9034 468
  Koneet ja kalusto2 4532 225
  Muut aineelliset hyödykkeet18117
  Ennakkomaksut250128
Aineelliset hyödykkeet yhteensä9 2456 902
   
  Muut osakkeet ja osuudet3232
Sijoitukset yhteensä3232
   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ12 0729 431
   
Vaihtuvat vastaavat  
  Vaihto-omaisuus3 2202 509
   
  Pitkäaikaiset muut saamiset1919
   
  Myyntisaamiset2 7401 337
  Muut saamiset562260
  Siirtosaamiset1 7091 526
  Rahat ja pankkisaamiset7 8492 064
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ16 0997 715
   
VASTAAVAA YHTEENSÄ28 17117 146
 30.6.202231.12.2021
Oma pääoma  
  Osakepääoma100100
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto10 9295 940
  Edellisten tilikausien voitto (tappio)-633-2 231
  Tilikauden voitto (tappio)5 4643 331
   
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ15 8607 140
   
Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Poistoero489274
   
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ489274
   
Vieras pääoma  
  Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta1 3642 291
   
  Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta9811 036
  Saadut ennakot2 212957
  Ostovelat4 6303 435
  Muut velat249198
  Siirtovelat2 3871 814
   
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ11 8229 732
   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ28 17117 146

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 

1000 eurLapWall OyjLapWall Oyj
  31.12.2022 31.12.2021
Sidottu oma pääoma  
  Osakepääoma100100
Sidottu oma pääoma kauden lopussa100100
   
Vapaa oma pääoma  
  Sij.vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa5 9405 940
  Sij.vapaan oman pääoman rahaston muutos4 989 
Sij.vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa10 9295 940
   
  Voitto edellisiltä tilikausilta kauden alussa-2 2311 600
  Edellisen tilikauden voitto3 331-3 088
  Osingonjako-1 733-743
Voitto edellisiltä tilikausilta kauden lopussa-633-2 231
   
Katsauskauden tulos5 4643 331
   
Vapaa oma pääoma kauden lopussa15 7607 040
   
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ15 8607 140

RAHOITUSLASKELMA 

1 000 eurLapWall OyjLapWall OyjLapWall OyjLapWall Oyj
 7–12/20227–12/20211–12/20221–12/2021
Liiketoiminnan rahavirta:    
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja3 4262 2157 0524 210
Suunnitelman mukaiset poistot8658811 7011 756
Rahoitustuotot ja -kulut3445747148
Muut oikaisut-3 -3-15
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta4 3223 1419 4976 099
     
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)3071 113-1 888164
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)1 772-114-711-1 116
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)-635-5172 932325
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja5 7663 6229 8305 472
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-48-53-101-162
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta1382614
Maksetut välittömät verot-968-725-1 231-885
Liiketoiminnan rahavirta4 7642 8528 5244 439
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-1 588-378-4 429-442
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot11111111
Myönnetyt lainat -6 -6
Saatu investointituki79 79 
Investointien rahavirta-1 498-372-4 339-436
     
Rahoituksen rahavirta:    
Listautumisanti  4 989 
Pääomalainojen nostot ja takaisinmaksut   -800
Listautumisannin kulut  -673 
Lyhytaikaisten lainojen takaisimaksut -223 -223
Pitkäaikaisten lainojen nostot  59 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-515-958-1 042-1 892
Maksetut osingot ja muu voitonjako  -1 733-743
Rahoituksen rahavirta-515-1 1811 600-3 659
     
Rahavarojen muutos2 7521 2985 785345
Rahavarat kauden alussa5 0977652 0641 719
Rahavarat kauden lopussa7 8492 0647 8492 064

VASTUUT JA ANNETUT VAKUUDET 

 LapWall OyjLapWall Oyj
1 000 eur31.12.202231.12.2021
   
Rahoituslaitoslainat  
  Rahoituslainat2 0302 775
  Osamaksut315552
  Nostettu luottolimiitti  
     Myönnetty limiitti 3 000
     Nostamaton limiitti 3 000
  Käytetty luottokorttilimiitti11
     Myönnetty limiitti1515
     Käyttämätön limiitti1414
   
Rahoituslaitoslainojen vakuudet  
  Yrityskiinnitykset5 3605 360
  Kiinteistökiinnitykset1 500 1 500
Vakuudet yhteensä6 8606 860
   
   
Vuokravastuut  
  Irtisanomisajan vuokravastuut1 358983
  Taseen vuokravakuustalletukset1010
   
Leasingvastuut  
  Seuraavan 12 kk aikana erääntyvät22095
  Myöhemmin erääntyvät317135
Leasingvastuut yhteensä538230
   
Jäännösarvovastuu32 
   
Muut taseen vakuustalletukset88

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Tunnusluku Laskentakaava 
Käyttökate (EBITDA) Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut  
Käyttökate liikevaihdosta, % (EBITDA, %) Käyttökate / liikevaihto x 100 % 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) Liikevoitto + liikearvon poistot 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja % (EBITA%) Liikevoitto ilman liikearvon poistoja / liikevaihto x 100 % 
Liikevoitto (EBIT) Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset 
Liikevoitto, % Liikevoitto / liikevaihto x 100 % 
Tulos / osake, €Tilikauden tulos / tilikauden lopun osakkeiden lkm
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma / (taseen loppusumma -saadut ennakot) x 100 % 
Nettovelkaantumisaste, % Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100 % 
Oman pääoman tuotto, % Tilikauden tulos/12*jakson pituus / oma pääoma keskimäärin x 100 % 

LapWall Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen, puhelin: +358 40 532 5694 

 

Talousjohtaja Tuomo Riihonen, puhelin: +358 50 371 4099 

 

Hyväksytty neuvonantaja:  
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy 

Finanssivalvonta 

Keskeiset tiedotusvälineet 

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia