LapWall Oyj puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023, tilintarkastamaton

08/08/2023

LapWall

Haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta tilauskanta vahvistui merkittävästi

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

HUHTI–KESÄKUU 2023 LYHYESTI JA KESKEISET TAPAHTUMAT 

 • Liikevaihto oli 9 590 (13 324) tuhatta euroa, muutos -28,0 % 
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 782 (2 435), muutos -67,9 % 
 • Liikevoitto oli 627 (2 319) tuhatta euroa, muutos -73,0 % 
 • LapWall Oyj:n hallitus päätti perustaa 21.4.2023 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille.
 • LapWall Oyj ja KW-Component Oy allekirjoittivat 18.5.2023 sopimuksen, jossa KW-Componentin elementtiliiketoiminta siirtyi LapWallin omistukseen liiketoimintakaupalla 1.6.2023 alkaen. Ostetun liiketoiminnan koko vuoden 2023 liikevaihtoennuste on noin 4–5 miljoonaa euroa, josta noin puolet kohdistuu vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle.
 • LapWall Oyj aloitti muutosneuvottelut 1.6.2023 KW-Componentin liiketoimintakaupassa siirtyneessä Raahen yksikössään. Neuvottelut koskivat yhteensä noin 50 yksikön työntekijää.
 • LapWall Oyj allekirjoitti 14.6.2023 noin 6,5 miljoonan euron sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa Metsä Woodin rakennuttaman kertopuutehtaan kattoelementtiurakasta Äänekoskelle. Sopimukseen sisältyy tilaajan purkuoikeus. Tilauksen odotetaan lopullisesti vahvistuvan kesän loppuun mennessä.
 • LapWall Oyj:n hyväksyttynä neuvonantaja toimii 1.10.2023 alkaen Sisu Partners Oy. Hyväksyttynä neuvonantajana toimii 30.9.2023 saakka Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

TAMMI–KESÄKUU 2023 LYHYESTI JA KESKEISET TAPAHTUMAT 

 • Liikevaihto oli 18 859 (25 459) tuhatta euroa, muutos -25,9 % 
 • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 1 928 (4 563), muutos -57,7 % 
 • Liikevoitto oli 1 652 (4 339) tuhatta euroa, muutos -61,9 % 
 • Osakekohtainen tulos 0,09 (0,20) euroa 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2023 (julkaistu 8.8.2023 klo 8.30)

LapWall Oyj ei antanut arviota vuoden 2023 liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä

7.2.2023 julkistetussa tilinpäätöstiedotteessa. Näkymien selkeytymisen johdosta

LapWall on tänään päättänyt antaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2023.

Ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdolle on 40–45 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja (EBITA) 4,0–4,5 miljoonaa euroa. 

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT 

(1000 euroa, jos ei toisin mainita) 

4–6/20234–6/2022Muutos-%1–3/2023
Liikevaihto 9 590 13 324 -28,0 9 269 
Käyttökate (EBITDA)  1 111 2 742 -59,5 1 471 
% liikevaihdosta 11,6 20,6  15,9 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 782 2 435 -67,9 1 146 
% liikevaihdosta 8,2 18,3  12,4 
Liikevoitto (EBIT) 627 2 319 -73,0 1 025 
% liikevaihdosta 6,5 17,4  11,1
Katsauskauden voitto 509 1 530 -66,7 834
    
1–6/20231–6/2022Muutos-%1–12/2022
Liikevaihto 18 859 25 459 -25,9 52 504 
Käyttökate (EBITDA) 2 582 5 175 -50,1 9 513
% liikevaihdosta 13,7 20,3  18,1
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 928 4 563 -57,7 8 265 
% liikevaihdosta 10,2 17,9  15,7 
Liikevoitto (EBIT) 1 652 4 339 -61,9 7 799 
% liikevaihdosta 8,8 17,0  14,9
Katsauskauden voitto 1 344 2 887 -53,5 5 464 
Tulos / osake, €           0,090,20 0,38
Omavaraisuusaste, % 62,155,0  61,1
Nettovelkaantumisaste, % 10,4-16,9  -34,7
Oman pääoman tuotto, % 16,355,3  47,8
Tilauskanta 23 01925 375  15 591
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 157146  125

TOIMITUSJOHTAJA JARMO PEKKARINEN: 

“LapWallin ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen tulos oli tyydyttävällä tasolla erittäin haastavassa toimintaympäristössä. Liikevaihto laski 25,9 prosenttia 18,9 (25,5) miljoonaan euroon. Käyttökateprosentti oli 13,7 (20,3) ja liikevoittoprosentti ilman liikearvopoistoja oli 10,2 (17,9). Liikevaihdon ja kannattavuuden lasku aiheutui seinäelementtien kysynnän voimakkaasta laskusta.

Asuntorakentaminen romahti poikkeuksellisen nopeasti, mikä heijastui seinäelementtien kysyntään. Pyhännän tehdas on käynyt vajaalla teholla ja tämä näkyi toteutuneissa luvuissa. Kattoelementtien kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla, ja toteutunut liikevaihto sekä tulos heikkenivät hieman edellisestä vuodesta. Kattoelementtijärjestelmätuotteiden liikevaihto kasvoi yli 200 % ja julkisivuelementtien yli 100 %. Näissä tuoteryhmissä on potentiaalia julkisessa- ja liikerakentamisessa. Myös kiristyvät ympäristö- ja kosteudenhallintavaatimukset vauhdittavat näiden tuoteryhmien kasvua. Meillä on kapasiteettia vastata uuteen tulevaan nousuun. Positiivista on hyvä tilauskanta, joka oli kesäkuun lopussa 23,0 (25,4) miljoonaa euroa.

LapWallin keskeiset menestystekijät ja liiketoimintakonsepti ovat kunnossa. Tästä on osoituksena erittäin korkea asiakastyytyväisyys (NPS 72, 6/2023). Osaava ja sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut yhtiön menestyksen myös haastavassa markkinatilanteessa. LapWallin keskeisenä vahvuutena on viisi päätuoteryhmää sekä laaja tuotevalikoima. Julkisen- ja liikerakentamisen kysyntä ovat pysyneet hyvällä tasolla ja tämä näkyy tilauskannassa. Pieniä positiivisia merkkejä asuntorakentamisen kysynnän kasvusta on markkinoilla olemassa.

KW-Componentin liiketoiminnan haltuunotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. LapWall vahvistaa asemaansa markkinajohtajana seinäelementtipuolella toteutuneen liiketoimintakaupan myötä. Liiketoimintakauppa on merkittävä askel kohti strategiakauden tavoitetta. LapWallin tavoitteena on ottaa kolmasosa yksikerrosseinäelementtimarkkinasta. Kasvupotentiaalia tässä segmentissä on jatkossakin. Selvitämme aktiivisesti seuraavia askeleita markkinassa. Kehitämme tuotteitamme ja kasvatamme kapasiteettiamme seuraavaan nousukauteen.  Yksikerrosseinäelementtimarkkina tulee konsolidoitumaan voimakkaasti, ja markkinoiden uudelleenjako on nyt käynnissä. Useita toimijoita on joutunut lopettamaan toimintansa, ja tämä kehitys tulee edelleen jatkumaan.

Puuelementtien käyttö kasvaa rakentamisessa. Tätä tukevat vahvat toimialaamme koskevat megatrendit, joita ovat kiihtyvä ilmastonmuutos, laatu- ja kosteudenhallintavaatimukset, hiilijalanjälki- ja kierrätysvaatimukset sekä rakentamisen työvaiheiden siirtyminen tehtaisiin. Osaavan työvoiman saaminen työmaille onkin tulevaisuudessa entistä vaikeampaa. Myös vihreän siirtymän lainsäädäntövaatimukset vauhdittavat puuelementtien käyttöä rakentamisessa. 

LAPWALL LEKO -elementointikonsepti mahdollistaa asiakkaillemme nopean ja kustannustehokkaan tavan rakentaa. Läpimenoaika lyhenee ja kuivaketju ei katkea missään rakentamisen vaiheessa. Laaja vakiotuotevalikoimamme sekä tehokas asennuspalvelumme pienentävät merkittävästi asiakkaidemme laatu- ja taloudellista riskiä rakentamisessa. LapWall tarjoaa poikkeuksellisen laajan seinä- ja kattoelementtivalikoiman nopeasti säältä suojaan asennettuna. Uskommekin, että jatkossa entistä useampi asiakas valitsee LEKO-konseptin mukaisen puuelementtitoimituksen. 

Toisella vuosipuoliskolla jatkamme ostetun KW-Componentin liiketoiminnan integrointia LapWallin konseptiin. Kaupan myötä saimme merkittävän asiakkuuden (Kastelli-talot) pitkällä sopimuksella. Jatkamme myös strategian mukaisten investointien valmistelua ja tuotekehitystä eri tuoteryhmissä. Panostamme erityisesti julkisivuelementteihin sekä kattoelementtijärjestelmätuotteisiin. Tavoitteenamme on myös kasvattaa elementtitoimituskokonaisuuksia siten, että samaan kohteeseen voitaisiin toimittaa jatkossa useamman tuoteryhmän LEKO-tuotteita.

Toiselle vuosipuoliskolle lähdemme hyvällä tilauskannalla, joka oli kesäkuun lopussa 23,0 miljoonaa euroa (25,4). Nykyisessä markkinatilanteessa on paljon epävarmuustekijöitä ja ennustaminen on haastavaa. Asuntorakentamisen poikkeuksellisen raju lasku on näkynyt voimakkaasti seinäelementtien kysynnässä. Volyymin laskun lisäksi hintakilpailu on kiristynyt merkittävästi, mikä on näkynyt tulosluvuissa. Korkotason odotetaan lähtevän laskuun vuodenvaihteessa ja seinäelementtien kysynnän odotetaan lähtevän nousuun alkuvuodesta 2024. Loppuvuosi 2023 näyttää kuitenkin varovaisen hyvälle ja suhtaudumme positiivisen luottavaisesti tulevaisuuteen. 

Julkaisimme tänään ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle. Ohjeistuksemme kuluvan vuoden liikevaihdolle on 40–45 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja (EBITA) 4,0–4,5 miljoonaa euroa.”

STRATEGIA 

LapWallin strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. 

LapWallin strategiset kulmakivet vuosille 2022–2026 ovat seuraavat: 

 • LapWall valmistaa LEKO®-puuelementtejä
  • Toimitukseen kuuluu aina elementtisuunnittelu ja kuljetuspalvelu
  • Lisäksi yhtiö tarjoaa puurakennesuunnittelu- ja asennuspalveluita
 • LapWall on rakennustuoteteollisuusyhtiö, jonka asiakkaina ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat
  • LapWall elää tehtaistaan, jotka valmistavat seinäelementtejä yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, kattoelementtejä, kattoelementtijärjestelmiä sekä julkisivuelementtejä 
 • LapWallin kilpailuetuna on tehokkuus, tuotteistettu LEKO®-palvelu ja vastuullisuus
  • LAPWALL LEKO®-puuelementointijärjestelmä on ammattilaisten tuntema tavaramerkki 
  • Elementointijärjestelmä mahdollistaa rakentamisen siirtämisen nykyaikaisiin tehtaisiin, joissa työt tapahtuvat säältä suojassa ja ympäristöystävällisesti  

LapWallin strategiset kärkiteemat, joilla se pyrkii saavuttamaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, ovat seuraavat: 

 1. Investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja uusi osavalmistustehdas 
 2. Tuotannon automatisointi ja ohjelmistorobotiikan kehitys 
 3. Markkinaosuuden kasvattaminen kaikissa tuoteryhmissä 
 4. Elementointiasteen kasvattaminen 
 5. Mahdolliset valikoidut yritysostot 

MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

LapWall valmistaa puuelementtejä, joita voidaan käyttää monipuolisesti sekä suurissa että pienemmissä rakennuksissa. LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä sisältää viisi päätuoteryhmää ja noin 50 konfiguroitavaa vakiotuotetta. LapWall on tuonut markkinoille avoimen standardin, joka on osaltaan mahdollistanut puuelementtien käytön laajentumisen laajasti koko rakentamisen markkinaan.

LapWallilla on suunnittelu, tuotanto- ja asennuskapasiteettia vastata kasvavaan kysyntään. LapWall valmistaa puuelementtejä neljällä eri tehtaallaan.  LapWall arvioi, että puurakentaminen sekä sen valmistamien puuelementtien käyttö kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Puurakentamisen kasvua tukevat yhtiön johdon arvion mukaan erityisesti tiukentuva rakentamisen sääntely, ympäristötavoitteet sekä kosteudenhallintavaatimukset. Suomessa ympäristöministeriö on julkaissut tavoitteen, jonka mukaisesti puurakentamisen markkinaosuuden tavoitellaan kasvavan 45 %:iin kaikesta julkisesta rakentamisesta vuoteen 2025 mennessä. LapWallin johdon arvion mukaan tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi puurakentamisen volyymin kaksinkertaistamista nykyiseltä tasoltaan. LapWall arvioi, että uutta puurakentamisen kapasiteettia tarvitaan merkittävästi lisää, jotta tavoitteeseen on mahdollista päästä. 

Yhtiön johdon arvion mukaan LapWallille relevantti puuelementtimarkkina on Suomessa kooltaan yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Arvio perustuu eri tuoteryhmien vuositason kokonaisvolyymiin (tuotantomäärät, m²) sekä eri tuoteryhmien arvioituihin keskihintoihin. 

STRATEGIAKAUDEN TALOUDELLISET TAVOITTEET 

LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla.  

LapWallin tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta. LapWallin strategiakauden tavoitteena on ylläpitää noin 12–15 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA). 

TALOUDELLINEN KEHITYS 1.1.–30.6.2023 

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 

LapWall Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 18 859 (25 459) tuhatta euroa ja se laski 25,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski erityisen voimakkaasti asuinrakentamisen segmenttiin toimitettavien seinäelementtien osalta. Sen sijaan kattoelementtiliiketoiminnan liikevaihdon lasku oli huomattavasti maltillisempi, koska erityisesti julkinen-, teollisuus- ja logistiikkakiinteistöiden rakentaminen säilyi hyvällä tasolla. Kesäkuun alusta LapWallille siirtyneen KW-Componentin seinäelementtiliiketoiminnan vaikutus niin liikevaihtoon kuin kannattavuuteen oli hyvin marginaalinen. 

LapWallin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 1 928 (4 563) tuhatta euroa, laskien 57,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ollen 10,2 (17,9) % liikevaihdosta. Yhtiön raportoitu liikevoitto oli 1 652 (4 339) tuhatta euroa eli 8,8 (17,0) % liikevaihdosta. 

Yhtiön katsauskauden voitto oli 1 344 (2 887) tuhatta euroa eli 0,09 euroa (0,20) osakkeelta.    

Tase, rahoitus ja rahavirta 

LapWall Oyj:n taseen loppusumma 30.6.2023 oli 25 751 (26 862) tuhatta euroa. Yhtiön rahavarat 30.6.2023 olivat 2 220 (5 097) tuhatta euroa.  

Yhtiön omavaraisuusaste kasvoi ja oli 30.6.2023 62,1 (55,0) %. Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 10,4 (-16,9) %. Korollista velkaa yhtiöllä oli 1 842 (2 859) tuhatta euroa.  

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 2 582 (5 175) tuhatta euroa. Yhtiön investointien rahavirta oli -3 391 (-2 841) tuhatta euroa, josta merkittävimpänä KW-Componentin liiketoimintakaupan täytäntöönpanon yhteydessä maksettu -1 765 tuhatta euroa ja rahoituksen rahavirta -2 155 (2 114) tuhatta euroa, josta merkittävimpänä osingon maksu yhteensä -2 703 tuhatta euroa.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO 

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jarmo Pekkarinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat 30.6.2023 talousjohtaja Tuomo Riihonen, liiketoimintajohtajat Marko Kellberg ja Kari Viljamaa sekä henkilöstö- ja markkinointipäällikkö Sanna Vappula. 

Henkilöstön määrä katsauskauden aikana keskimäärin oli 126. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 157, sisältäen KW-Componentin liiketoimintakaupan myötä siirtyneet työntekijät.

Hallitus ja tilintarkastus 

Yhtiön hallituksessa toimivat Ahti Väisänen (hallituksen pj.), Jussi Karjula (hallituksen varapj.), Elina Rahkonen, Timo Pekkarinen ja Eero Poukkula. 

Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan Antti Kääriäinen (KHT). 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 

LapWall Oyj:n kokonaan maksettu ja Kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2023 oli 100 tuhatta euroa. Osakkeiden lukumäärä oli 14 525 518 kappaletta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella (1.1.–30.6.2023) oli 14 229 035 kappaletta ja vertailukaudella (1.1.–30.6.2022) 13 256 649 kappaletta.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.  

Katsauskauden päättyessä̈ yhtiöllä̈ oli 3 517 osakkeenomistajaa. 

Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 100 tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä̈ yhtiö̈ ei omistanut omia osakkeita.

LapWallin hallitus toteutti 29.6.2023 suunnatun osakeannin varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 valtuuttamana, jossa KW-Componentille suunnattiin 299 796 kappaletta LapWall Oyj:n uusia osakkeita osana kauppahinnan maksua. Suunnatussa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden määrä vastaa noin 2,1 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Suunnatun osakeannin seurauksena LapWallin osakkeiden kokonaismäärä nousi 14 525 518 osakkeeseen. Osakkeen merkintähinta oli 3,502386 euroa, ja se perustui liiketoimintakaupan ehtoihin ja vastasi painotettua osakkeiden keskikurssia aikavälillä 26.–28.6.2023. Suunnatussa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden arvo oli noin 1 050 000 euroa.

Kaupankäynti LapWallin osakkeilla 

LapWall Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki First North Market -markkinapaikalla 1.1.–30.6.2023 yhteensä 3,98 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 1,11 miljoonaa osaketta ja 7,65 % osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 4,20 euroa ja alin 3,07 euroa. katsauskauden lopun päätöskurssi oli 3,48 euroa ja katsauskauden painotettu keskikurssi 3,59 euroa. LapWall Oyj:n markkina-arvo 30.6.2023 oli 48,1 miljoonaa euroa. 
 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KESKEISET PÄÄTÖKSET 

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022. Osinkoa päätettiin jakaa 19 senttiä osakkeelta, maksuajankohtana 6.4.2023. 

Päätettiin valita hallitukseen Ahti Väisänen, Elina Rahkonen, Eero Poukkula, Timo Pekkarinen ja Jussi Karjula.  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36 000 euroa ja jäsenille 20 000 euroa toimikaudelta. Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. 

Päätettiin suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistettiin työjärjestys.

VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 

LapWall Oyj:n hallitus päätti perustaa 21.4.2023 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille.  

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

LapWall tekee vuosittaisen riskiarvioinnin. Riskienhallintatoimia päivitetään ja tarkistetaan tehdyn arvioinnin perusteella sekä tarvittaessa. Yhtiön riskienhallinnan toimenpiteet hyväksyy yhtiön hallitus. 

LapWallin keskeiset riskit jakautuvat operatiivisiin, strategisiin ja rahoitusriskeihin. Operatiiviset ja strategiset riskit liittyvät erityisesti epävarmuuteen yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä heikentyneessä maailmantalouden tilanteessa, joilla voi olla haitallista vaikutusta yhtiöön.  

Rakennusalan vuosien 2020–2022 kustannusnousu on maltillistunut ja tiettyjen raaka-aineiden osalta kustannuskehitys on jopa kääntynyt laskuun. Muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa voi kuitenkin vaikuttaa liiketoimintaan esimerkiksi mahdollisten raaka-aineiden saatavuusongelmien ja raaka-aineiden hintojen nousun kautta. Lisäksi yleinen kustannusinflaatio ja erityisesti logistiikan kustannusnousu polttoaineen hinnannousun myötä voivat vaikuttaa LapWallin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen strategiansa toteuttamisessa voi heikentää sen kasvua ja kannattavuutta. Riskit liittyvät lähinnä kasvustrategian mukaisiin mahdollisiin yritysostoihin ja yritysostokohteiden integrointiin. Lisäksi yhtiö tunnistaa strategisina riskeinä myös henkilöstöä ja rekrytointeja koskevat riskit. Yhtiön tuotantolaitosten toimintaan sisältyy myös työturvallisuuteen liittyviä riskejä, joita minimoidaan aktiivisen työturvallisuustyön kautta.

Rahoitusriskit liittyvät myös operatiivisiin riskeihin liittyen kuvattuihin muutoksiin makrotaloudellisessa ympäristössä. Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne on epävakaampi ja korkojen nousu on vaikuttanut negatiivisesti rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja muihin ehtoihin. Tällä on ollut laajasti vaikutusta LapWallin asiakkaille, toisin sanoen rakennusyhtiöille ja rakennuttajille.   

Geopoliittisesta ja maailmantalouteen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta LapWall on onnistunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla operatiivisten riskien hallinnassa. Yhtiö ei ole tunnistanut edellä kuvailtujen lisäksi muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan. 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

LapWall Oyj sai päätökseen 19.7.2023 KW-Componentin liiketoimintakaupassa siirtyneen Raahen yksikön muutosneuvottelut. Neuvottelut koskivat yhteensä noin 50 Raahen yksikön työntekijää. Muutosneuvottelut johtivat 22 tuotannon työntekijän irtisanomiseen ja tarvittaessa kaikkien neuvottelujen piirissä olevien lomautukseen. Mahdollinen osittainen lomautustarve on vuoden loppuun saakka.

LapWall aloitti 31.7.2023 uudet muutosneuvottelut koskien 23 KW-Componentin liiketoimintakaupassa siirtyneen Raahen yksikön työntekijää. Muutosneuvottelut johtavat mahdollisesti yksikön sulkemiseen ja kaikkien työntekijöiden irtisanomiseen. Yhtiö tarkastelee Raahen yksikön tuotannon siirtämistä yhtiön Pyhännän yksikköön osana tuotannon tehostamista, sekä pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Yhtiö selvittää muutosneuvottelujen aikana mahdollisuutta tarjota Raahen yksikön työntekijöille töitä LapWall Oyj:n muista yksiköistä. 

Yhtiö tiedotti 8.8.2023 ohjeistuksesta kuluvalle vuodelle. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Yhtiö julkaisee vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen (1.7. – 30.9.2023) liiketoimintakatsauksen 31.10.2023 klo 9.00.  

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

Puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuun 2023 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän raportin lopussa. 

Puolivuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. Toimitusjohtajan katsausosiossa lukuja on esitetty myös miljoonissa euroissa. 

PUOLIVUOSIKATSAUS, TAULUKKO-OSA 1.1.–30.6.2023 

TULOSLASKELMA 

1000 eurLapWall OyjLapWall OyjLapWall Oyj
1-6/20231-6/20221-12/2022
    
LIIKEVAIHTO18 85925 45952 504
    
Liiketoiminnan muut tuotot92196315
    
Ostot kauden aikana-7 560-12 500-21 635
Varaston muutos532 483724
Ulkopuoliset palvelut-3 264-4 226-9 521
    
Henkilöstökulut-3 347-3 784-7 574
    
Poistot ja arvonalentumiset-931-836-1 714
    
Liiketoiminnan muut kulut-2 250-2 454-5 300
    
LIIKEVOITTO1 6524 3397 799
    
Rahoitustuotot ja -kulut3-713-747
    
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA1 6543 6267 052
    
Tilinpäätössiirrot26-16-215
    
Tuloverot-336-723-1 373
    
KATSAUSKAUDEN TULOS1 3442 8875 464

TASE 

1000 eurLapWall OyjLapWall OyjLapWall Oyj
30.6.202330.6.202231.12.2022
    
Pysyvät vastaavat   
  Kehittämismenot82617
  Aineettomat oikeudet5414884
  Liikearvo6 1842 6232 382
  Muut aineettomat hyödykkeet295105286
  Ennakkomaksut134226
Aineettomat hyödykkeet yhteensä6 5542 9432 795
    
  Maa- ja vesialueet457392457
  Rakennukset ja rakennelmat5 9685 3405 903
  Koneet ja kalusto2 3082 1912 453
  Muut aineelliset hyödykkeet17816181
  Ennakkomaksut9522250
Aineelliset hyödykkeet yhteensä8 9208 4619 245
    
  Muut osakkeet ja osuudet323232
Sijoitukset yhteensä323232
    
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ15 50711 43612 072
    
Vaihtuvat vastaavat   
  Vaihto-omaisuus3 2734 9923 220
    
  Pitkäaikaiset muut saamiset101919
    
  Myyntisaamiset2 6653 3332 740
  Muut saamiset553570562
  Siirtosaamiset1 5231 4151 709
  Rahat ja pankkisaamiset2 2205 0977 849
    
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ10 24415 42616 099
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ25 75126 86228 171
    
 30.6.202330.6.202231.12.2022
Oma pääoma   
  Osakepääoma100100100
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto11 97910 92910 929
  Edellisten tilikausien voitto (tappio)2 128-633-633
  Tilikauden voitto (tappio)1 3442 8875 464
    
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ15 55013 28315 860
    
Tilinpäätössiirtojen kertymä   
Poistoero463290489
    
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ463290489
    
Vieras pääoma   
  Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta9761 8421 364
    
  Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksita8661 017981
  Saadut ennakot7112 7222 212
  Ostovelat3 9585 0874 630
  Muut velat1 243294249
  Siirtovelat1 9822 3282 387
    
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ9 73713 28911 822
    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ25 75126 86228 171

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 

1000 eurLapWall OyjLapWall OyjLapWall Oyj
30.6.202330.6.202231.12.2022
    
Sidottu oma pääoma   
  Osakepääoma100100100
Sidottu oma pääoma kauden lopussa100100100
    
Vapaa oma pääoma   
  Sij.vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa10 9295 9405 940
  Sij.vapaan oman pääoman rahaston muutos1 0504 9894 989
Sij.vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa11 97910 92910 929
    
  Voitto edellisiltä tilikausilta kauden alussa-633-2 231-2 231
  Edellisen tilikauden voitto5 4643 3313 331
  Osingonjako-2 703-1 733-1 733
Voitto edellisiltä tilikausilta kauden lopussa2 128-633-633
    
Katsauskauden tulos1 3442 8875 464
    
Vapaa oma pääoma kauden lopussa15 45013 18315 760
    
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ15 55013 28315 860

RAHOITUSLASKELMA 

1000 eurLapWall OyjLapWall OyjLapWall Oyj
 1-6/20231-6/20221-12/2022
Liiketoiminnan rahavirta:   
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1 6543 6267 052
Suunnitelman mukaiset poistot9318361 701
Rahoitustuotot ja -kulut-3713747
Muut oikaisut  -3
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta2 5825 1759 497
    
Käyttöpääoman muutos:   
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)325-2 195-1 888
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)-53-2 483-711
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)-2 5483 5672 932
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja3074 0649 830
    
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.-55-52-101
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta581326
Maksetut välittömät verot-391-264-1 231
Liiketoiminnan rahavirta-823 7608 524
    
Investointien rahavirta:   
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-3 400-2 841-4 429
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  11
Lainsaamisten takaisinmaksut8  
Saatu investointituki  79
Investointien rahavirta-3 391-2 841-4 339
    
Rahoituksen rahavirta:   
Maksullinen oman pääoman lisäys1 050  
Listautumisanti 4 9894 989
Listautumisannin kulut -673-673
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5959
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-502-528-1 042
Maksetut osingot ja muu voitonjako-2 703-1 733-1 733
Rahoituksen rahavirta-2 1552 1141 600
    
Rahavarojen muutos-5 6283 0335 785
Rahavarat kauden alussa7 8492 0642 064
Rahavarat kauden lopussa2 2205 0977 849

VASTUUT JA ANNETUT VAKUUDET 

 LapWall OyjLapWall Oyj 
1000 eur30.6.202331.12.2022 
    
Rahoituslaitoslainat   
  Rahoituslainat1 6572 030 
  Osamaksut185315 
  Nostettu luottolimiitti   
     Myönnetty limiitti  
     Nostamaton limiitti  
  Käytetty luottokorttilimiitti 1 
     Myönnetty limiitti1515 
     Käyttämätön limiitti1514 
    
Rahoituslaitoslainojen vakuudet   
  Yrityskiinnitykset5 3605 360 
  Kiinteistökiinnitykset1 5001 500 
Vakuudet yhteensä6 8606 860 
    
    
Vuokravastuut   
  Irtisanomisajan vuokravastuut1 0901 358 
  Taseen vuokravakuustalletukset1010 
    
Leasingvastuut   
  Seuraavan 12 kk aikana erääntyvät215220 
  Myöhemmin erääntyvät279317 
Leasingvastuut yhteensä494538 
    
Jäännösarvovastuu 32 
    
Muut taseen vakuustalletukset 8 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Tunnusluku Laskentakaava 
Käyttökate (EBITDA) Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut  
Käyttökate liikevaihdosta, % (EBITDA, %) Käyttökate / liikevaihto x 100 % 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) Liikevoitto + liikearvon poistot 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja % (EBITA%) Liikevoitto ilman liikearvon poistoja / liikevaihto x 100 % 
Liikevoitto (EBIT) Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset 
Liikevoitto, % Liikevoitto / liikevaihto x 100 % 
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma / (taseen loppusumma -saadut ennakot) x 100 % 
Nettovelkaantumisaste, % Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100 % 
Oman pääoman tuotto, % Nettotulos/12*jakson pituus / oikaistu oma pääoma keskimäärin x 100 % 

LapWall Oyj 

Hallitus 

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

31/01/2024

LapWall Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2023 tiistaina 7.2.2024 klo 9.00....

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia