LapWall Oyj ostaa puurunkoisia seinäelementtejä valmistavan KW-Component Oy:n elementtiliiketoiminnan

19/05/2023

LapWall

LapWall Oyj ja KW-Component Oy ovat 18.5.2023 allekirjoittaneet sopimuksen, jossa KW-Componentin elementtiliiketoiminta siirtyy LapWallin omistukseen liiketoimintakaupalla. KW-Component kuuluu Woodcomp-yhtiöön, joka on erikoistunut puunjalostukseen ja teolliseen puutalojen valmistamiseen. Liiketoimintakaupan täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 31.5.2023. Liiketoiminnan kauppahinta on 4,2 miljoonaa euroa, ja se maksetaan puoleksi kaupanteon yhteydessä maksettavalla käteisvastikkeella ja puoleksi myöhemmin kahdessa erässä, 29.6.2023 ja 30.11.2023, maksettavilla LapWall Oyj:n osakkeilla, jotka suunnataan osakeantina myyjälle. Liiketoimintakaupassa ostajalle siirtyviä varoja ovat liiketoiminnan keskeinen konekanta ja nykyliikevaihdon mukaista tasoa vastaava vaihto-omaisuus. Velkoja tai saatavia liiketoimintakaupassa ei siirry.

KW-Component on vuonna 2011 perustettu suomalainen yhtiö. Siirtyvän KW-Componentin elementtiliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2022 oli noin 14 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on tällä hetkellä 50 henkilöä. Kaupan myötä KW-Componentin elementtiliiketoiminnan henkilöstö siirtyy LapWallin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Siirtyvän liiketoiminnan havainnollistavia ja tilintarkastamattomia avainlukuja:

Tilintarkastamaton, 1 000 €1.1.2020 – 31.12.20201.1.2021 – 31.12.20211.1.2022 – 31.12.2022
Liikevaihto7 62410 56714 385
Käyttökate1 3851 434915
Käyttökate, % liikevaihdosta18 %14 %6 %

KW-Componentin tuotevalikoimaan kuuluu puurunkoisten seinäelementtien lisäksi tilaelementtituotantoon perustuvaa teollista puukerrostalorakentamista. Puurunkoisten seinäelementtien, eli kaupan kohteena olevan liiketoiminnan volyymi on ollut viime vuosina 10–15 miljoonaa euroa. Tästä volyymista on toimitettu Kastelli-taloille noin 70–80 % ja projektiasiakkaille noin 20–30 %. Tämänhetkinen markkinatilanne on vaikuttanut pientalomarkkinaan ja se on laskenut voimakkaasti. Tämän vuoksi koko vuoden 2023 liikevaihtoennuste ostettavalle liiketoiminnalle on noin 4–5 miljoonaa euroa, josta noin puolet kohdistuu vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle. Pientalomarkkinan arvioidaan kuitenkin elpyvän kuluvan vuoden jälkeen.

Puuelementtitoimitussopimus Kastelli-talot Oy:n kanssa

Liiketoimintakaupan yhteydessä allekirjoitettiin Kastelli-talot Oy:n kanssa puuelementtitoimitussopimus, joka on voimassa vuoden 2028 loppuun asti. Sopimukseen sisältyy viiden vuoden jatko-optio.

Kastelli-talot on suomalainen johtava pientalovalmistaja, joka suunnittelee, valmistaa ja toteuttaa talopaketteja, muuttovalmiita omakotitaloja sekä huviloita. Kastelli-talojen lisäksi Kastelli Groupin muodostavat muuttovalmiisiin hirsitaloihin ja -huviloihin keskittyvä Hirsi-Kastelli sekä asunto-osakeyhtiömuotoiseen aluerakentamiseen erikoistunut Easyin. Kastelli Group on osa Harjavalta-konsernia.

LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen kommentoi:

”LapWall on kasvanut nopeasti Suomen suurimmaksi puuelementtien valmistajaksi. LapWallin tavoitteena on ottaa yksikerrosseinäelementtimarkkinasta noin kolmasosa kuluvan strategiajakson aikana. Sovittu liiketoimintakauppa on tärkeä askel kohti tavoitettamme ja se mahdollistaa yhtenä tekijänä yhtiön nopeamman kasvun puuelementtirakentamisen alalla. Liiketoimintakaupan johdosta, LapWall saa merkittävän kumppanuusasiakkaan pitkälle tulevaisuuteen.”

KW-Componentin toimitusjohtaja Marko Paloniemi kommentoi:

”KW-Componentin seinäelementtiliiketoiminnan myynti LapWallille mahdollistaa Woodcomp-konsernistrategian mukaisen keskittymisen puutuotteiden ja tilaelementtien valmistukseen sekä puukerrostalojen urakointiin, josta yhtiö hakee merkittävää kasvua lähivuosien aikana. Olemme tyytyväisiä LapWallin kanssa toteutettuun järjestelyyn, jolla varmistamme toimintojen, asiakkuuksien ja henkilöstön siirtymisen kotimaiselle puuelementoinnin edelläkävijälle. Woodcomp tulee jatkossa toimimaan LapWallin ja Kastelli-talojen merkittävänä precut- ja puutuotekumppanina.”

Kastelli-talojen toimitusjohtaja Joran Hasenson kommentoi:

”Kastelli on Suomen ostetuin talomerkki ja muuttovalmiiden kotien ykkönen. Perustajaurakoituja pientaloja rakentava Easyin-liiketoiminta on kasvanut nopeasti ja paaluttanut asemansa erityisesti kasvukeskusten korkealuokkaisten kotien toimittajana. Asiakkaidemme luottamus on ansaittu laadukkailla taloilla sekä hyvien kumppaneiden saumattomalla yhteistyöllä. Tätä luottamusta vahvistaa entisestään nyt syntynyt kahden vahvan yrityksen liitto,  joka edelleen voimistaa Kastellin asemaa Suomen markkinajohtajana ja halutuimpana kumppanina pientaloalalla.”

 

AJANKOHTAISTA

29/04/2024

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat haastavassa markkinassa  Suluissa olevat luvut viittaavat...

11/04/2024

LapWall Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskatsauksensa. LapWallin...

10/04/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

10/04/2024

LapWallin luottoluokitus on parantunut entisestään ollen nyt tasolla Platina (Asiakastieto)...

07/03/2024

LapWall on tehnyt investointipäätöksen tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee osavalmistus- ja...

07/02/2024

Strategia osoitti toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen...

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia