Yli 300 elementtiä ja 12 400 neliötä

07/01/2022

LapWall

Uudistetussa Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:ssa on monimuotoinen ja veistoksellinen puuelementtikatto. Vesikaton on toteuttanut vaativien kohteiden osaajana tunnettu Lapwall Oy.

Lapwallin liiketoimintajohtaja Marko Kellberg toteaa, että terminaali 2:n vesikatto oli sekä laajuutensa että geometristen muotojen vuoksi haastava kohde.

– Lapwall osoitti jälleen osaamisensa mittavassa hankkeessa, jossa tarvitaan kokonaisvaltaista projektin hallintakykyä. Olimme mukana kehittämässä ratkaisuja yhdessä tilaajana toimineen SRV:n ja projektiryhmän kanssa varhaisessa vaiheessa. Tämän merkitys korostui terminaali 2:n kaltaisessa vaativassa kohteessa.

Marko Kellberg antaa kiitokset allianssihankkeen sujuvalle yhteistyölle.

– Teimme kehitystyötä yhdessä ja löysimme rakennusteknisesti sekä suunnittelun, työmaan, asennuksen ja käyttäjän kannalta parhaimmat ratkaisut. Materiaalista saatiin paras hyöty irti kustannustehokkaasti. Kattoelementtien ansiosta erillistä rakennusaikaista sääsuojausta ei tarvittu.

Näyttävän vesikaton rakenne oli Kellbergin mukaan erityisen haastava korkeuseron ollessa matalimmasta korkeimpaan kohtaan yhdeksän metriä.

Osaamista tarvittiin myös katon aukotuksien suunnittelussa ja toteutuksesta. Niistä suurin on kaksikerroksisen rakennuksen valoaukko, joka sijaitsee tuloaulassa sijaitsevan Luonto-dioraaman yläpuolella.

Terminaali 2

Yli 300 elementtiä ja 12 400 neliötä

Terminaali 2:n puinen elementtikatto edustaa osaamisen huippua. Lapwallin toimituspakettiin kuuluivat elementtisuunnittelu, rakennelaskelmat, vesikattoelementit mukaan lukien räystäät, asennus ja pintahuopa. 

Lapwallin asennuspäällikkö Topi Tukiainen kertoo, että kohteessa on 314 elementtiä, jotka ovat pinta-alaltaan yhteensä 12 400 neliömetriä. Elementit tuotiin paikalle yhteensä 81 rekkakuormassa.

Vesikaton asentamiseen päästiin helmikuussa 2020. Toteutusvaihe meni Tukiaisen mukaan sujuvasti ja aikataulussa.

– Allianssihankkeessa oli käytössä tahtiaikataulutus, jonka mukaisesti kattoasennukset alkoivat päivittäin iltakuudelta. Yhteistyö työmaalla toimi hyvin, mikä edesauttoi töiden etenemistä, ja valmista oli suunnitellusti joulukuussa 2020. 

Lapwallin kattoelementeissä olivat valmiina niin kattokaivot, jalkarännit kuin pintahuopakin. Katon pintahuovan väreinä ovat tavanomaisesta poiketen sininen ja valkoinen.

Puu on ympäristöystävällinen materiaali

Lapwall on puuelementtirakentamisen suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Yrityksen tuotteilla on verifioidut EPD-ympäristöselosteet – ensimmäisenä maailmassa. Arvot on laskettu alkaen raaka-aineiden hankinnasta, käsittelystä ja kuljetuksesta tehtaalle, tuotannosta sekä tuotteen toimituksesta työmaalle.

Liiketoimintajohtaja Marko Kellberg toteaa ympäristösertifikaatin olevan erityisen tärkeätä myös asiakkaille, jotka korostavat ympäristöarvoja.

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n uudistamisessa käytettyjen kattoelementtien eloperäisen hiilen määräksi on laskettu 402,4 tonnia CO2-ekv. Laskelman mukaan se sitoo päästöjä 86 571 sähkösaunan lämmityskerran verran. 

Lentokentän terminaalin lisäksi Lapwallin kattoelementtikohteita ovat muun muassa Metsä Fibren Rauman saha, Wärtsilä Hubin logistiikkakeskus Vaasassa ja urheiluhalli Kuntolaakso Kuopiossa.

Julkaistu Projektiuutiset 6/2021

AJANKOHTAISTA

30/11/2023

LapWall on solminut toukokuussa 2023 yhteistyösopimuksen puuelementtitoimituksista Kastelli-talojen kanssa. Sopimus...

20/09/2023

LapWall Oyj on allekirjoittanut Pyhännän yksikössään alkusyksyn aikana noin 4...

01/09/2023

LapWall Oyj tiedotti 14.6.2023 allekirjoittaneensa noin 6,5 miljoonan euron sopimuksen...

08/08/2023

Haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta tilauskanta vahvistui merkittävästi Suluissa esitetyt luvut viittaavat...

01/08/2023

Yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen ja talousjohtaja Tuomo Riihonen esittelevät katsauksen...

01/06/2023

LapWall on 31.5.2023 toteuttanut 18.5.2023 tiedotetun liiketoimintakaupan suunnitelman mukaisesti, ja...

Videokirjastomme

Ota kumppaniksi elementtirakentamisen edelläkävijä

LAPWALL LEKO® elementointijärjestelmä

Kattava vakioitujen tuotteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden elementoida rakennus kokonaisuutena. Mitä laajempi toimitus, sen nopeammin valmista paikan päällä!

LAPWALL LEKO® seinäelementit

Valikoimastamme kustannustehokkaat ratkaisut yksi- ja monikerrosrakentamiseen, sekä hybridirakentamiseen. Lopullinen seinäelementti suunnittelu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAPWALL LEKO® kattoelementit

Kattoelementeillä rakennus saadaan säältä suojaan hetkessä, eikä rakennusaikaista erillistä suojausta tarvita. Kattoelementti on tehokas ratkaisu aina asuinrakennuksista suuren kokoluokan teollisuusrakennuksiin asti.

Toteutamme vuosittain yli 400 projektia