Woodcube, Tuusula

149 elementtiä, 1793 m2

Toimitussisältö

  • Julkisivuelementit
  • Välipohjaelementit
  • HVS- ja osastoivat elementit
  • Ristikon kantaelementit
  • Päätykolmio- ja räystäselementit
  • Väliseinäelementit
  • Varaston seinäelementit
  • Terassin ja parvekkeen lattia ja seinä- elementit

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 65,1 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 135 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.