Wärtsilä STH HUB, Vaasa

606 elementtiä, 29730 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 119,9 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 205 044 sähkösaunan lämmityskerran verran.