Vanhainen, Helsinki

202 elementtiä, 2751 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Tukielementit
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 74,6 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 15 879 sähkösaunan lämmityskerran verran.