VAFO Nokia

72 elementtiä, 3715 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 120,4 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 25 627 sähkösaunan lämmityskerran verran.