Vaakonnotko, Tampere

85 elementtiä, 1391 m2

Toimitussisältö

  • Julkisivuelementit
  • Päätykolmioelementit
  • Palokatkoelementit
  • Päätyräystäselementit
  • Ristikon kantaelementit

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 51,3 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 106 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.