Tuuliniitty, Espoo

220 elementtiä, 3377 m2

Toimitussisältö

  • Kattoelementit
  • Välipohjaelementit
  • Kattoelementtien tuet
  • Huoneistojenväliset seinät
  • Päätykolmioelementit
  • Julkisivuelementit
    (Weatherboard sääsuojauksella)

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 92,5 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 192 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.