Turengin koulu

347 elementtiä, 5237 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Tukielementit
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 132,9 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 227 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.