TAKK, Tampere

208 elementtiä, 4697 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus teltassa

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 152,2 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä yli miljoonan ajokilometrin verran.