Schenker, Lempäälä

255 elementtiä, 12553 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 406,7 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 40 suomalaisen vuosittaisten kulutuksen verran.