Sarfvikin Kaari

123 elementtiä, 1882 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Terassin ja parvekkeen lattia ja seinä- elementit
  • Ulkoseinäelementit
  • Ristikonkantaelementit
  • Varaston seinäelementit
  • Väliseinäelementit
  • Päätykolmio- ja räystäselementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 67,7 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 14 565 sähkösaunan lämmityskerran verran.