Sampo ammattiopisto, Lappeenranta

407 elementtiä, 5974 m2

Toimitussisältö

  • Kattoelementit
  • Julkisivuelementit (muovisuojauksella)
  • Kattoelementtien tuet
  • Huoneistojenväliset seinät
  • Päätykolmioelementit

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 74,6 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 40 698 sähkösaunan lämmityskerran verran.