Puuelementtitalo Vetonaula

495 elementtiä, 7751 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Ulkoseinäelementit
  • Huoneistojen väliset seinäelementit
  • Kantavat väliseinäelementit
  • Välipohjaelementit
  • Ristikon kantaelementit
  • Päätykolmioelementit
  • Päätyräystäselementit
  • Katoselementit

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 233,5 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 800 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.