Postnord, Tampere

72 elementtiä, 4118 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus
  • Pintahuopa

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 133,4 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 928 322 kilometrin autoilujen verran.