Petikon Helmi

97 elementtiä, 3 337 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Kattoelementit
  • Julkisivuelementit (Weatherboard sääsuojauksella)
  • Elementtiasennus

Vantaan Petikkoon elokuussa 2023 valmistunut moderni ja tyylikäs liike-, toimisto- ja varastorakennus, jonka päärakennusmateriaalina on puu. LapWall toimitti kohteeseen sekä eristettyjä kattoelementtejä halliosan liimapuurungon katteeksi, että julkisivuelementit sääsuojatulla pinnalla.

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 119,9 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 25 521 sähkösaunan lämmityskerran verran.