Painiitynmäki, Espoo

517 elementtiä, 7238 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Terassin vesikattoelementit
  • Ulkoseinäelementit
  • Ristikonkantaelementit
  • Terassin ja parvekkeen lattia ja seinä- elementit
  • HVS- ja osastoivat elementit
  • Kantavat väliseinäelementit
  • Päätykolmio- ja räystäselementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 213,4 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 45 423 sähkösaunan lämmityskerran verran.