Opinmäki, Espoo

214 elementtiä, 3 140 m2

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus