Neitoperhosentie, Vantaa

224 elementtiä, 2564 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Terassin vesikattoelementit
  • Ulkoseinäelementit
  • Terassin ja parvekkeen lattia ja seinä- elementit
  • HVS- ja osastoivat elementit
  • Kantavat väliseinäelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 72 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 123 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.