Namika Areena

50 elementtiä, 2070 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Kohde: HNMKY / Urakoitsija: NCC

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 67 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 14 261 sähkösaunan lämmityskerran verran.