Metsolan koulu, Helsinki

64 elementtiä, 1746 m2

Toimitussisältö

  • Julkisivuelementit (muovisuojauksella)
  • Varaston seinäelementit

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 73,5 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 126 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.

AHS Control Oy:n kohde