Metsä Wood, Äänekoski

1030 elementtiä, 47800 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 1 504 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 320 136 sähkösaunan lämmityskerran verran.

Kuva: Metsä Group
SRV kohde