Metsä Fibre, Rauma

429 elementtiä, 17920 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus
  • Seinänostot

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 580,6 tonnia CO2-ekv. Se vastaa 1 202 henkilön edestakaisen Münchenin lentomatkan päästöjen sitomista.