Matinkylän Lukio

48 elementtiä, 2180 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit ekovillaeristeellä
  • Elementtiasennus teräsrungolle

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 70,6 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 15 027 sähkösaunan lämmityskerran verran.

SRV kohde