Lypsykarjapihatto, Kallislahti

79 elementtiä, 2908 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
    • polyesteripinnoitetulla teräsohutlevy sisäpinnalla
  • Elementtiasennus liimapuurungolle