Logicenters, Sipoo

246 elementtiä, 13350 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 432,5 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä yli 3 miljoonan ajokilometrin verran.