Kuunsäde, Espoo

68 elementtiä, 854 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Tukielementit
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 26,6 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 190 135 ajokilometrin verran.

Kohde: Bonava