Kuntolaakso, Kuopio

114 elementtiä, 5250 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 170,1 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 36 206 sähkösaunan lämmityskerran verran.