KSM Onninen Mikkelä, Espoo

174 elementtiä, 7940m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 257,3 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä 54 768 sähkösaunan lämmityskerran verran.