Kaarelan päiväkoti

42 elementtiä, 2080 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementit asennettuna liimapuurungolle

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 67,4 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä yli 470.000 ajokilometrin verran.