K3 Logistics West, Vantaa

175 elementtiä, 8835 m2

Toimitussisältö

  • Elementtisuunnittelu
  • Rakennelaskelmat
  • Vesikattoelementit
  • Elementtiasennus

Tämän kohteen eloperäisen hiilen määrä on 286,3 tonnia CO2-ekv. Se sitoo päästöjä lähes 2 miljoonan kilometrin autoilujen verran.